ناشر: جهاددانشگاهی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 192
مبانی علم و مهندسی مواد جلد1: علم مواد ، کلیستر ، طرقی نژاد ، د.صنعتی اصفهان
ویلیام دی کلیستر؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ پرادیپ پ. فولی؛ حامد عسگری؛ وندلین ج. رایت
350,000
دانه های روغنی و روغن های نباتی ، شهرکی ، جهاداصفهان
ناهید علیدوستی شهرکی؛ امیر دارایی گرمه خانی
270,000
انتخاب ژنومی در حیوانات ، شادپرور ، جهاداصفهان
ژول ایر ولر؛ عبدالاحد شادپرور؛ فرجاد رفیعی
230,000
تغذیه ورزشی پیشرفته،بناردت،اعظمیان جزی،جهاداصفهان
اکبر اعظمیان جزی؛ دن بناردت؛ رضا نوری؛ محمد فرامرزی؛ ندا آقایی
300,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
مریم نوربخش نیا؛ انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
مدیریت ریسک مالی شرکتی،فتحی،جهاداصفهان
سعید فتحی؛ مریم رجبی؛ وحید باقری
180,000
ارتباطات در مدیریت(پرورش مهارتهای ارتباطی)،علامه،جهاداصفهان
محسن علامه؛ عباس رستمی؛ رشید خلیل اکبر
170,000
راهنمای والدین کودکان دارای دستگاه کاشت حلزون شنوایی،پاتریکا،فرامرزی،جهاداصفهان
پاتریکا.ام.شوت ؛ سالار فرامرزی؛ علیرضا محسنی اژیه؛ ماری.الن.نوینز ؛ حمیدرضا ابطحی؛ مهسا سپهرنژاد
120,000
دریچه ای به شناخت رمان،شکریان زینی،دوروی،شکریان زینی،جهاداصفهان
محمدجواد شکریان زینی؛ کاترین دوروی؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ شیرین ایازی
90,000
برندسازی با رویکرد منابع انسانی،بهجت،جهاداصفهان
بهاره بهجت؛ احمدرضا شکرچی زاده؛ میلاد جعفری طادی
130,000
نارسا خوانی در مدرسه،کریستو،فرامرزی،جهاداصفهان
کاترین کریستو؛ سالار فرامرزی؛ جان ام دیویس؛ خدابخش حیدری؛ آرزو شاکری
100,000
ایده های شاخص در معماری،کلارک،ثقفی،و4،جهاداصفهان
راجر کلارک؛ محمودرضا ثقفی؛ هومن خواجه پور؛ مایکل پاز
250,000
سیتوژنتیک،مغنی باشی منصوریه،جهاداصفهان
محمدمهدی مغنی باشی منصوریه؛ رضا محمدی؛ رضا عابدی
180,000
کاربرد زبان برنامه نویسی پایتون در هیدرولوژی،کومار،حیدری،جهاداصفهان
مسلم حیدری؛ ست کومار تمر؛ افشین هنربخش؛ جواد ساداتی نژاد؛ خدایار عبداللهی
100,000
سیستم های اطلاعاتی استراتژیک(SIS)،سلامتیان،جهاداصفهان
نهال سلامتیان؛ محمدرضا دلوی؛ رضا پوست دوز
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه