ناشر: نهر دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 43
ازدیاد برداشت نفت،خراط ،نهردانش
ریاض خراط؛ مسعود اسداللهی؛ مهران نعمانی
255,000
الکترونیک قدرت،مبدل های توان بالا و محرکه های AC،عزیزی قناد،نهردانش
بهرنگ عزیزی قناد؛ بین وو؛ قدیر عزیزی قناد
200,000
تکنولوژی فلوتاسیون ج1،رضایی،نهردانش
بهرام رضایی؛ بهزاد شهبازی
280,000
تکنولوژی فلوتاسیون ج2،رضایی،نهردانش
بهرام رضایی؛ بهزاد شهبازی
280,000
خطوط انتقال مخابراتی (ج1) خطوط غیر فعال ، عبدی پور،نهردانش
عبدالعلی عبدی پور؛ غلامرضا مرادی
200,000
ریاضیات مهندسی،مرادی،نهردانش
غلامرضا مرادی؛ مهرداد عابدی
170,000
راهنمای نرم افزار EMTP-RV،قره پتیان،غنی زاده،نهردانش
گئورک قره پتیان؛ ژان مازرجیان؛ احمد جاویدغنی زاده
160,000
راهنمای نرم افزار EMTP-RV،قره پتیان،غنی زاده،نهردانش
گئورک قره پتیان؛ احمد جاوید غنی زاده
170,000
روشهای عددی در الکترومغناطیس،صراف شیرازی،نهردانش
رضا صراف شیرازی؛ غلامرضا مرادی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه