ناشر: نما ، تهران
تعداد عنوان ها: 20
الکترونیک صنعتی ، بیم بهارا ، تقی آبادی،نما
پی . اس . بیم بهارا؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ احسان فنودی
250,000
بهینه سازی موتورهای جستجو برای سایت های مبتنی بر PHP ، آقاخانیان،نما
کریستین دی ری؛ الهام ثاقب حسین پور؛ جمی سیروویچ؛ بهروز آقاخانیان
70,000
پژوهش عملیاتی در عمل ( علم مدیریت در عمل) ، ویلیامز ، پویا ، نما
علیرضا پویا؛ تری ویلیامز؛ حسنیه طباطبایی
85,000
تحقیق در عملیات ج2،طه،رضایی نیک،و7،نما
ابراهیم رضایی نیک؛ حمدی آ. طه
65,000
تحلیل مهندسی مدار،افست،نما
هیت/کمرلی/دورین
60,000
تحلیل مهندسی مدار ج2 ویرایش7 ، هیت ، واحدیان،نما
عابدین واحدیان؛ ویلیام اچ. هیث؛ جک ای. کمرلی؛ استیون ام. دوربین
80,000
زبان تخصصی مدیریت ، تدبیری
سیروس تدبیری؛ رضا شفیع زاده
30,000
فیزیک کوانتومی (ویرایش3) ، گاسیوروویچ ، آریایی ، نما
جمیل آریایی؛ استفان گاسیوروویچ؛ محمدرضا مطلوب
110,000
مبانی کارآفرینی ، ناندان ، شجاع صفت
اعظم شجاع صفت؛ اچ. ناندان؛ عاطفه واثقی
44,000
مدیریت مالی ج 1 ، آذربراهمان،نما
علیرضا آذربراهمان؛ جلال آذربراهمان
145,000
مواد و فرآیندهای تولید ج1،دگارمو،حائریان،نما
ای. پال دگارمو؛ علی حائریان اردکانی؛ محمدحسین همتی؛ جی. تی. بلک؛ ر. ای. کهسر؛ لاله حائریان اردکانی؛ امیر توابی؛ بی. ای. کلامسکی
75,000
مواد و فرایندهای تولید ج1،دگارمو،حائریان،نما
ای. پال. دگارمو؛ علی حائریان اردکانی؛ جی. تی بلک؛ ر. ای. کهسر؛ بی. ای . کلامسکی
75,000
نگاه اجمالی MBA به مباحث مالی ، دعایی ، نما
میثم دعائی؛ جان ای . تریسی؛ مریم فرهادیان مقدم
60,000
نمودارهای فازی سه تایی در علم مواد ، وست ، حائریان،نما
علی حائریان؛ دی. آر. اف. وست؛ محمدحسین همتی؛ احسان حائری
25,000