ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 129
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری،جان لیپولد،شمعانیان،د.ص.اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ جان.سی.لیپولد ؛ حسین مستعان
230,000
مقدمه ای بر علم خوردگی،مک کافرتی،عطاپور،د.ص.اصفهان
مسعود عطاپور؛ ای.مک.کافرتی ؛ علیرضا صنعتی؛ داود پرورش فر
300,000
مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی،اسمیت،همدمی،د.ص.اصفهان
ناصر همدمی؛ پ.ج.اسمیت ؛ مولود نورانی؛ علی فروهر؛ سیمه بهفر
350,000
مدل شبیه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی،ساواری،عشقی زاده،د.ص.اصفهان
سرژ ساواری؛ حمیدرضا عشقی زاده؛ لائتشیا ویلوکت؛ نازنین پورسخی
150,000
دینامیک گازها و2،جیمز جان،عالم رجبی،صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی؛ جیمز ئی . ا . جان
173,000
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی،و7،شراینر،غیاثی،صنعتی اصفهان
مهران غیاثی؛ ر.ل.شراینر ؛ ر.س.فیوسان ؛ د.ی.کورتین ؛ ت.س.موریل ؛ ک.ف.هرمن
300,000
جبر خطی عددی،مختاری،د.ص.اصفهان
رضا مختاری؛ مسعود رشیدی
100,000
اصول و فناوری های تولید بیوگاز،کریمی،د.صنعتی اصفهان
کیخسرو کریمی؛ صفورا میرمحمد صادقی
134,000
مبانی اصلاح نژاد در آبزی پروری،ترایگو،درافشان،د.ص.اصفهان
سالار درافشان؛ ترایگو جدرم؛ ندا گیلان نژاد؛ متیو بارانسکی؛ مرتضی ابراهیم زاده
150,000
مبانی فرآیند حرارتی در کنسرو سازی،تاکر،نصیرپور،د.اصفهان
علی نصیرپور؛ گری تاکر؛ محمدرضانصری ؛ سوزان فیدراستون؛ زهره حاجی هاشمی
100,000
فرآیندهای پیشرفته ریخته گری،عمادی،د.صنعتی اصفهان
رحمت اله عمادی؛ مهدی حاجی هاشمی
113,000
نظریه اطلاعات و کدگذاری،جانز،اسماعیلی،صنعتی اصفهان
گ . آ . جانز؛ مرتضی اسماعیلی؛ ج . م . جانز
100,000
فیزیک حالت جامد ج1،جوزپه گروسو،صاحب سرا،و2،د.ص.اصفهان
پیمان صاحب سرا؛ جوزپه گروسو؛ جوزپه پاستوری پاراویچینی
110,000
جریان شاره ها در مقیاس میکرو و نانو ،بسکوک،شیرانی،د.ص.اصفهان
ابراهیم شیرانی؛ جرج.ام کارنیاداکیس؛ امیر هوشمند؛ علی بسکوک؛ ناریان آر.آلورو
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه