ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 139
اصلاحگیاهانزراعی،اسلیپر،ارزانی،و5،د.اصفهان
ارزانی ؛ اسلیپر دیوید آلن
100,000
اصول الکترونیک ، موسوی،صنعتی اصفهان
سیدمحسن موسوی؛ ابراهیم برزآبادی
22,000
اصول پرورش گاو شیرده،اشمیت،قربانی،و2،صنعتی اصفهان
غلامرضا قربانی؛ جی . اچ . اشمیت؛ ال . دی . ون ولک؛ حشمت اله خسروی نیا؛ ام . اف . هاتجن
190,000
اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک ج1،گریفیث،ارزانی،و6،صنعتی اصفهان
ای . جی . اف . گریفیث؛ احمد ارزانی؛ جی . اچ . میلر؛ دیوید تی . سوزوکی؛ آر . سی . لوانتین؛ دبلیو . ام . گیلبرت
40,000
اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک ج2،گریفیث،ارزانی،و6،صنعتی اصفهان
آنتونی جی . اف . گریفیث؛ احمد ارزانی؛ الیاس مرتضوی؛ جفری اچ . میلر؛ دیوید تی . سوزوکی؛ ریچارد سی . لوانتین؛ ویلیام ام . گیلبرت
73,000
اصول مدیریت چمن ،کریسشنز، نیک بخت ، صنعتی اصفهان
علی نیک بخت؛ نیک کریسشنز؛ ابراهیم کیانی؛ نعمت الله اعتمادی
160,000
اصول و فناوری های تولید بیوگاز،کریمی،د.صنعتی اصفهان
کیخسرو کریمی؛ صفورا میرمحمد صادقی
134,000
اصول و کاربرد کنترل اتوماتیک فرآیندها ، اسمیت ، شمس،د.اصفهان
کارلوس ای . اسمیت؛ کیقباد شمس؛ آرماندو بی . کوریپیو
60,000
اصول و مبانی اصلاح نباتات،میبدی،د.صنعتی اصفهان
سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی
76,000
الکتروشیمی خوردگی،پیرون،گلعذار،صنعتی اصفهان
د . ل . پیرون؛ محمد علی گلعذار؛ احمدرضا ریاحی
120,000
الکترونیک قدرت،دانیل هارت،سقاییان نژاد،د.صنعتی اصفهان
مرتضی سقاییان نژاد؛ دنیل دبلیو هارت؛ امیر رشیدی
200,000
آمیزه کاری در صنایع پلیمری ، دیک ، امیر خیزی،د.اصفهان
جان اس . دیک؛ محمدحسن امیرخیزی
80,000
آنالیز حقیقی،هاینتس باوئر،نصراصفهانی،د.اصفهان
رسول نصراصفهانی؛ فاطمه اختری
120,000
آندرولوژی وتلقیح مصنوعی درحیوانات اهلی،ریاسی،د.اصفهان
احمد ریاسی؛ بی.کی. سینگ؛ نگین جمالی امام قیس؛ سیدمحسن کمال علوی
128,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه