ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 116
اصلاحگیاهانزراعی،اسلیپر،ارزانی،و5،د.اصفهان
اسلیپر دیوید آلن؛ ارزانی
100,000
اصول پرورش گاو شیرده،اشمیت،قربانی،و2،صنعتی اصفهان
جی . اچ . اشمیت؛ غلامرضا قربانی؛ ال . دی . ون ولک؛ حشمت اله خسروی نیا؛ ام . اف . هاتجن
190,000
اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک ج1،گریفیث،ارزانی،و6،صنعتی اصفهان
ای . جی . اف . گریفیث؛ احمد ارزانی؛ جی . اچ . میلر؛ دیوید تی . سوزوکی؛ آر . سی . لوانتین؛ دبلیو . ام . گیلبرت
40,000
اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک ج2،گریفیث،ارزانی،و6،صنعتی اصفهان
احمد ارزانی؛ آنتونی جی . اف . گریفیث؛ الیاس مرتضوی؛ جفری اچ . میلر؛ دیوید تی . سوزوکی؛ ریچارد سی . لوانتین؛ ویلیام ام . گیلبرت
73,000
اصول مدیریت چمن ،کریسشنز، نیک بخت ، صنعتی اصفهان
علی نیک بخت؛ نیک کریسشنز؛ ابراهیم کیانی؛ نعمت الله اعتمادی
160,000
اصول و فناوری های تولید بیوگاز،کریمی،د.صنعتی اصفهان
کیخسرو کریمی؛ صفورا میرمحمد صادقی
134,000
اصول و کاربرد کنترل اتوماتیک فرآیندها ، اسمیت ، شمس،د.اصفهان
کیقباد شمس؛ کارلوس ای . اسمیت؛ آرماندو بی . کوریپیو
60,000
اصول و مبانی اصلاح نباتات،میبدی،د.صنعتی اصفهان
سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی
76,000
الکتروشیمی خوردگی،پیرون،گلعذار،صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار؛ د . ل . پیرون؛ احمدرضا ریاحی
120,000
الکترونیک قدرت،دانیل هارت،سقاییان نژاد،د.صنعتی اصفهان
مرتضی سقاییان نژاد؛ دنیل دبلیو هارت؛ امیر رشیدی
200,000
آمیزه کاری در صنایع پلیمری ، دیک ، امیر خیزی،د.اصفهان
محمدحسن امیرخیزی؛ جان اس . دیک
80,000
آنالیز حقیقی،هاینتس باوئر،نصراصفهانی،د.اصفهان
رسول نصراصفهانی؛ فاطمه اختری
120,000
آندرولوژی وتلقیح مصنوعی درحیوانات اهلی،ریاسی،د.اصفهان
احمد ریاسی؛ بی.کی. سینگ؛ نگین جمالی امام قیس؛ سیدمحسن کمال علوی
128,000
پرورش مرغ مادر گوشتی،لیسون،پوررضا،د.صنعتی اصفهان
اکبر نیکخواه؛ استیون لیسون؛ جان دی . سامرز؛ جواد پوررضا
128,000
تحلیل ماشینهای الکتریکی،کراوز،سقائیان نژاد،صنعتی اصفهان
مرتضی سقائیان نژاد؛ پال. سی. کراوز؛ حسن نیک خواجوئی
299,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه