ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 136
مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ ، نظریه ها و کاربردها ، باغبانان ، د.صنعتی اصفهان
لانرو جینگ؛ علیرضا باغبانان؛ اوه استفانسون؛ سجاد نامداری؛ علیرضا اعتدالی
460,000
مقدمه ای بر کامپوزیت های زمینه فلزی ، مالکی ، د.اصفهان
یوشینوری نیشیدا؛ علی مالکی؛ ابوذر طاهری زاده؛ نازنین السادات حسینی
100,000
حساب دیفرانسیل انتگرال توابع حقیقی یک متغیره ، آقاسی ، د.ص.اصفهان
منصور آقاسی؛ قهرمان طاهریا؛ فرید بهرامی؛ محمد مشکوری
180,000
شیمی فیزیک:ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی،اتکینز،پارسافر،صنعتی اصفهان
پیتر اتکینز؛ غلامعباس پارسافر؛ جولیو . دی . پائولا؛ بیژن نجفی
490,000
طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه و کاربردها) ، همدانی ، د.صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی؛ امین شهسوار؛ محمدتقی رضوان
160,000
شیمی تجزیه مواد غذایی ، کرامت ، د.صنعتی اصفهان
جواد کرامت؛ محمدرضا نصری
520,000
برش صنعتی منسوجات ، ولی پوری ، د.صنعتی اصفهان
افسانه ولی پوری؛ اینتا ویلمسون نمس؛ شهره میناپور
160,000
دینامیک گازها و2،جیمز جان،عالم رجبی،صنعتی اصفهان
جیمز ئی . ا . جان؛ علی اکبر عالم رجبی
350,000
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری،جان لیپولد،شمعانیان،د.ص.اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ جان.سی.لیپولد ؛ حسین مستعان
230,000
مدل شبیه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی،ساواری،عشقی زاده،د.ص.اصفهان
حمیدرضا عشقی زاده؛ سرژ ساواری؛ نازنین پورسخی؛ لائتشیا ویلوکت
150,000
پیل های سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون (نظری و عملی) ، ژیانی ، د.اصفهان
محمد ژیانی؛ فرانو باربیر؛ سمیه مجیدی؛ علی جعفریان؛ جلال جلیلی
270,000
مبانی شیمی آلی،دباغ،صنعتی اصفهان
عبدالحسین دباغ؛ شادپور ملک پور؛ محمدحسین امیر خیزی
100,000
مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی،اسمیت،همدمی،د.ص.اصفهان
پ.ج.اسمیت ؛ ناصر همدمی؛ مولود نورانی؛ علی فروهر؛ سیمه بهفر
350,000
مقدمه ای بر علم خوردگی،مک کافرتی،عطاپور،د.ص.اصفهان
ای.مک.کافرتی ؛ مسعود عطاپور؛ علیرضا صنعتی؛ داود پرورش فر
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه