ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 62
50 راهکار علمی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان،کریمی.د.امام خمینی
اعظم کریمی؛ جرمین ال. تاگارت؛ آلفردپی.ویلسون
150,000
المنهج فی الانشاء،آل بویه،د.امام خمینی
عبدالعلی آل بویه؛ نرجس الانصاری
120,000
اندازه گیری و تخمین تخبیر و تبخیر و تعرق ، کاویانی ، د.امام خمینی
عباس کاویانی؛ وسنو آبتو؛ معصومه نوروزی؛ لیلا خسروی؛ مریم کاویانی
200,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
برخی اصطلاحات و کنایه های زبان فارسی
مهدی ابطحی حمید آقایی
130,000
تحلیل تشابهی در مسائل مقدار مرزی مهندسی، نظیف
حمیدرضا نظیف؛ فرنود فریدونی
110,000
تئوری حسابرسی امام خمینی
حمید حقیقت عباسعلی دریائی علی ترک زهرانی؛ ای ین دینس
180,000
جبر خطی (اولین درس)،جین،باتاچاریا،ابراهیمی،د.امام خمینی
محمد مهدی ابراهیمی؛ باتاچاریا ؛ جین؛ ناگ پاول
40,000
جدیدترین پیشرفت ها و تحولات در روش شناسی آینده نگاری ، قلیزاده ، د.امام خمینی
عین ا... کشاورزترک؛ ماریا جیائوتزی؛ مهدی قلیزاده؛ بارتولومیو ساپیو؛ حسنعلی اصغری
200,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
سلمی الخضراء الجیوسی؛ علیرضا شیخی
680,000
حالت های گذرا در سیستم های قدرت
نوید غفارزاده حمید باقری؛ لو وان درسلیوس
160,000
حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی (ج1) ، ریمرت ، رفیع
دونالد ریمرت؛ شایان بهزادی رفیع
60,000
حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی (ج2) ، ریمرت ، رفیع
دونالد ریمرت؛ شایان بهزادی رفیع؛ حسن غفوری فرد؛ هاشم اورعی
35,000
خانه های خورشیدی پایدار،هستینگز،د.امام خمینی
یوسف گرجی مهلبانی؛ رابرت هستینگز؛ حمید عبدی راد؛ ماریا وال
90,000
خواص فیزیکی مواد،رزاقیان
احمد رزاقیان
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه