ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 61
اندازه گیری و تخمین تبخیروتبخیر و تعرق ، کاویانی ، د.امام خمینی
عباس کاویانی؛ وسنو آبتو؛ معصومه نوروزی؛ لیلا خسروی؛ مریم کاویانی
200,000
معماری اروپایی - اسلامی مساجد جدید در غرب ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ کریستین ولزبیچر؛ پریسا صادقی؛ مارال ابوالقاسمی مقدم
300,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
تئوری حسابرسی ، حقیقت ، د.امام خمینی
حمید حقیقت عباسعلی دریائی علی ترک زهرانی؛ ای ین دینس
180,000
دینامیک خاک،داس،نایینی،د.امام خمینی
ابوالحسن نائینی؛ براجاام.داس
300,000
زیست مولکولی میانکنش گیاهان و عوامل زیستی ، گروسی ، د.امام خمینی
قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا فرجامی نژاد؛ بهنام صداقتی؛ میثم بسطامی
180,000
جدیدترین پیشرفت ها و تحولات در روش شناسی آینده نگاری ، قلیزاده ، د.امام خمینی
ماریا جیائوتزی؛ عین ا... کشاورزترک؛ بارتولومیو ساپیو؛ مهدی قلیزاده؛ حسنعلی اصغری
200,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
سلمی الخضراء الجیوسی؛ علیرضا شیخی
680,000
میدان ها و امواج ، کشت کار ، د.امام خمینی
اصغر کشت کار؛ زهرا بهرامی
100,000
حالت های گذرا در سیستم های قدرت
نوید غفارزاده حمید باقری؛ لو وان درسلیوس
160,000
هیدرولیک محاسباتی روش های عددی و مدل سازی ، معتمدی ، د.امام خمینی
یوانا پوپسکو؛ آرتمیس معتمدی؛ مجید گلویی؛ فواد کیلانه ئی
150,000
مدخلی بر آنالیز هموتوپی امام خمینی
الیاس شیوانیان سعید عباس بندی مولودی حاجی رفیعی
160,000
برخی اصطلاحات و کنایه های زبان فارسی
مهدی ابطحی حمید آقایی
130,000
خواص فیزیکی مواد،رزاقیان
احمد رزاقیان
140,000
تحلیل تشابهی در مسائل مقدار مرزی مهندسی، نظیف
حمیدرضا نظیف؛ فرنود فریدونی
110,000
50 راهکار علمی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان،کریمی.د.امام خمینی
اعظم کریمی؛ جرمین ال. تاگارت؛ آلفردپی.ویلسون
150,000
شخصیت بهنجار،موسوی.د.امام خمینی
سیدعلی محمد موسوی؛ استیون رایس؛ مجاهد همتیان
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه