ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 80
تحلیل پایداری استاتیکی سدهای خاکی ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ اداره عمران از امریکا؛ امیرحسین قاسمی پناه
150,000
آلومینیم تمیز ، تقی آبادی ، د.امام خمینی
رضا تقی آبادی؛ محمد اسماعیلی
180,000
دینامیک خاک،داس،نایینی،د.امام خمینی
ابوالحسن نائینی؛ براجاام.داس
550,000
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
زینب داودی؛ گراهام برادیل؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی
کورت هولوچر؛ محسن نصرآبادی؛ شبنم حاجی قربانی
2,600,000
راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک ، اردکانی ، د.امام خمینی
علیرضا اردکانی؛ کالینسکی ؛ مایکل ادوارد
150,000
حسگرها اندازه گیری و ابزار دقیق هوشمند ، ماهانی ،د.امام خمینی
نازلی خلیلی زاده ماهانی؛ موکوپادهای ؛ محسن داودی
320,000
راهنمای آزمایش نفوذ مخروط در مهندسی ژئو تکنیک ، موید ، د.امام خمینی
رضا رضائی موید؛ رابرتسون ؛ محمد مرتضایی
120,000
گفتمان دینی صدور انقلاب اسلامی ایران ، قربان زاده ،د.امام خمینی
قربانعلی قربان زاده سوار؛ امین خوش بیان سروستانی
150,000
آنالیز المان محدود با استفاده از Abaqus MATLAB ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
فرزاد ابراهیمی؛ آمر کنان؛ پارسا رضائی
550,000
ارتعاشات سیستم های پیوسته ، احیائی ، د.امام خمینی
آرتور لیزا؛ جواد احیائی؛ محمد کاتو
450,000
طراحی برج شهر پایدار ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ جین هو پارک
1,000,000
ارتعاشات ماشین های دوار ، ابراهیمی ، د.امام خمینی
ماتسوشیتا ؛ فرزاد ابراهیمی؛ سیدسام سهام؛ تاناکا؛ کانکی؛ کیگ
430,000
اندازه گیری ها و خطاها: راهنمای عملی برای تحلیل خطا ، حیدری ، د.امام خمینی
مصطفی جعفرزادگان؛ هاگز ؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ هیس
250,000
جدیدترین پیشرفت ها و تحولات در روش شناسی آینده نگاری ، قلیزاده ، د.امام خمینی
عین ا... کشاورزترک؛ ماریا جیائوتزی؛ بارتولومیو ساپیو؛ مهدی قلیزاده؛ حسنعلی اصغری
200,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
علیرضا شیخی؛ سلمی الخضراء الجیوسی
680,000
اندازه گیری و تخمین تبخیروتبخیر و تعرق ، کاویانی ، د.امام خمینی
عباس کاویانی؛ وسنو آبتو؛ معصومه نوروزی؛ لیلا خسروی؛ مریم کاویانی
200,000
معماری اروپایی - اسلامی مساجد جدید در غرب ، زندیه ، د.امام خمینی
مهدی زندیه؛ کریستین ولزبیچر؛ پریسا صادقی؛ مارال ابوالقاسمی مقدم
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه