ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 54
50 راهکار علمی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان،کریمی.د.امام خمینی
اعظم کریمی؛ جرمین ال. تاگارت؛ آلفردپی.ویلسون
150,000
المنهج فی الانشاء،آل بویه،د.امام خمینی
عبدالعلی آل بویه؛ نرجس الانصاری
120,000
برخی اصطلاحات و کنایه های زبان فارسی
مهدی ابطحی حمید آقایی
130,000
تحلیل تشابهی در مسائل مقدار مرزی مهندسی، نظیف
حمیدرضا نظیف؛ فرنود فریدونی
110,000
تئوری حسابرسی امام خمینی
حمید حقیقت عباسعلی دریائی علی ترک زهرانی؛ ای ین دینس
180,000
جبر خطی (اولین درس)،جین،باتاچاریا،ابراهیمی،د.امام خمینی
محمد مهدی ابراهیمی؛ باتاچاریا ؛ جین؛ ناگ پاول
40,000
جریان شناسی شعر معاصر عربی امام خمینی
علیرضا شیخی؛ سلمی الخضراء الجیوسی
680,000
حالت های گذرا در سیستم های قدرت
لو وان درسلیوس؛ نوید غفارزاده حمید باقری
160,000
حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی (ج1) ، ریمرت ، رفیع
شایان بهزادی رفیع؛ دونالد ریمرت
60,000
حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی (ج2) ، ریمرت ، رفیع
دونالد ریمرت؛ شایان بهزادی رفیع؛ حسن غفوری فرد؛ هاشم اورعی
35,000
خانه های خورشیدی پایدار،هستینگز،د.امام خمینی
رابرت هستینگز؛ یوسف گرجی مهلبانی؛ ماریا وال؛ حمید عبدی راد
90,000
خواص فیزیکی مواد،رزاقیان
احمد رزاقیان
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه