ناشر: دانشگاه امام خمینی ، قزوین
تعداد عنوان ها: 49
50 راهکار علمی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان،کریمی.د.امام خمینی
جرمین ال. تاگارت؛ اعظم کریمی؛ آلفردپی.ویلسون
150,000
المنهج فی الانشاء،آل بویه،د.امام خمینی
عبدالعلی آل بویه؛ نرجس الانصاری
120,000
تحلیل تشابهی در مسائل مقدار مرزی مهندسی، نظیف
حمیدرضا نظیف؛ فرنود فریدونی
110,000
جبر خطی (اولین درس)،جین،باتاچاریا،ابراهیمی،د.امام خمینی
محمد مهدی ابراهیمی؛ باتاچاریا ؛ جین؛ ناگ پاول
40,000
حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی (ج1) ، ریمرت ، رفیع
شایان بهزادی رفیع؛ دونالد ریمرت
60,000
حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی (ج2) ، ریمرت ، رفیع
دونالد ریمرت؛ شایان بهزادی رفیع؛ حسن غفوری فرد؛ هاشم اورعی
35,000
خانه های خورشیدی پایدار،هستینگز،د.امام خمینی
یوسف گرجی مهلبانی؛ رابرت هستینگز؛ ماریا وال؛ حمید عبدی راد
90,000
خواص فیزیکی مواد،رزاقیان
احمد رزاقیان
140,000
دینامیک خاک،داس،نایینی،د.امام خمینی
براجاام.داس ؛ ابوالحسن نائینی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه