ناشر: سروش دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 57
100 خانه مجموعه ای از بهترین خانه های جهان ، اسلیزر ، مهدی زاده
کاترین اسلیزر؛ فاطمه مهدی زاده؛ فاطمه وفا
158,000
AVR & Code vision ، مصلایی
محمدامین مصلایی
32,000
اکنون معماری ، جودیدیو ، شامقلی،سروش
غلامرضا شامقلی؛ فیلیپ جودیدیو
139,000
آیینه ی معماری ، تاریخ مصور معماری ، صدیق
علی حسین پورحجار؛ مرتضی صدیق
100,000
باوهاوس ،دروسته ،سروش دانش
ماگدالنا دروسته
85,000
بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر،صدیق،سروش دانش
محمد پیله ور؛ مرتضی صدیق؛ محمد پیله ور
220,000
پرسپکتیو غیر معمارانه ، صدیق،سروش دانش
مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
170,000
چگونه می توان یک پایان نامه نوشت،معماریان،سروش دانش
اومبرتو اکو؛ غلامحسین معماریان
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه