ناشر: جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 72
اصول ترمودینامیک ج1 ، عظیمیان ، جهادصنعتی اصفهان
احمدرضا عظیمیان؛ کلاوس بورگناک؛ ریچارد ای.زونتاگ
240,000
اصول ترمودینامیک ج2 ، عظیمیان ، جهادصنعتی اصفهان
کلاوس بوگناک؛ احمدرضا عظیمیان؛ ریچاردای.زوتناگ
198,000
اصول طراحی قید و بند ، صفوی،جهاداصفهان
محسن صفوی؛ محمدجعفر حداد
28,000
آمارواحتمالات(کاربرددرکشاورزی)،رضایی،میبدی،جهاد اصفهان
عبدالمجید رضایی؛ علی محمد میرمحمدی میبدی
245,000
آموزش PLC STEP 7 (سطح مقدماتی) ، نادری،جهاداصفهان
رامین نادری؛ زهرا امیرخانی
23,000
برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی (CNC) ، صفوی،جهاداصفهان
محسن صفوی؛ فرانک نانفارا؛ توئی اوچلو؛ سعید میریان؛ درک مورفی
30,000
پاسخ های گیاه به تنش خشکی(آثار و سازوکارهای مقاومت)،میرمحمدی میبدی،جهاداصفهان
علی محمد میرمحمدی میبدی؛ پوراندخت گلکار؛ مریم گل آبادی
130,000
تربیت و هرس درختان سیب و گلابی ، اعتمادی،جهاداصفهان
سی. جی. فرشی؛ دی. سی. الفوینگ؛ رابرت ال. استیبنس
13,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه