ناشر: جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 85
اتوماسیون مونتاژ و طراحی محصول ، جفری ، نهضت ، جهاداصفهان
جفری. بوث روید؛ ناصر نهضت؛ حامد فداء؛ مسعود فداء
70,000
آشنایی و طرز کار نرم افزار ABAQUS ،فرزین،مهدیان،جهاداصفهان
محمود فرزین؛ سیدحسین دیباجیان؛ اصغر مهدیان؛ محمد حسینی فرید
107,000
اصول ترمودینامیک ج1 ، عظیمیان ، جهادصنعتی اصفهان
احمدرضا عظیمیان؛ کلاوس بورگناک؛ ریچارد ای.زونتاگ
240,000
اصول ترمودینامیک ج2 ، عظیمیان ، جهادصنعتی اصفهان
احمدرضا عظیمیان؛ کلاوس بوگناک؛ ریچاردای.زوتناگ
198,000
اصول ترمودینامیک ویرایش 6 ، ون وایلن ، عظیمیان،جهاداصفهان
زونتاک ؛ احمدرضا عظیمیان؛ بورگناک؛ ون وایلن
230,000
اصول طراحی قید و بند ، صفوی،جهاداصفهان
محسن صفوی؛ محمدجعفر حداد
28,000
آمارواحتمالات(کاربرددرکشاورزی)،رضایی،میبدی،جهاد اصفهان
عبدالمجید رضایی؛ علی محمد میرمحمدی میبدی
245,000
آموزش PLC STEP 7 (سطح مقدماتی) ، نادری،جهاداصفهان
رامین نادری؛ زهرا امیرخانی
23,000
برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی (CNC) ، صفوی،جهاداصفهان
فرانک نانفارا؛ محسن صفوی؛ توئی اوچلو؛ سعید میریان؛ درک مورفی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه