ناشر: سمت ، تهران
تعداد عنوان ها: 1,965
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
نصرت حجازی؛ اندرو هیوود
220,000
بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی-مسیحی، 2039
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
220,000
انگیزش و هیجان،خداپناهی،220
محمدکریم خداپناهی
280,000
تحریر الروضه فی شرح اللمعه ج1، 657
علیرضا امینی؛ محمدرضا آیتی
200,000
نامه باستان جلد 10:نمایه گزارش بیت ها 2219
میرجلال الدین کزازی
260,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
حقوق شرکتهای تجاری،پاسبان، 1065
محمدرضا پاسبان
270,000
عرفان هندو و اسلامی 1307
روبرت چارلز زینر؛ نوری سادات شاهنگیان
140,000
کلیات حقوق اساسی،ویژه 1806
محمدرضا ویژه
180,000
رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی،نصر،1455
احمدرضا نصر؛ هدایت الله اعتمادی زاده دریکوندی؛ محمدرضا نیلی
170,000
جوامع حدیثی اهل سنت 801
مجید معارف
140,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
حقوق اداری،طباطبایی موتمنی،114
منوچهر طباطبایی موتمنی
250,000
تئاتر و تماشاگر 2212
مجید اخگر؛ منصور ابراهیمی؛ غلامرضا شهبازی؛ مهدی نصراله زاده؛ نرگس یزدی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه