ناشر: علوم دانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 32
آزمایشهای شیمی ج 2 : شیمی معدنی (1و2) شیمی رنگ ، کارگاه شیشه گری ، قانی
راهبه امیری دهخوار قانی؛ فاطمه انوری؛ آذر باقری قمی؛ ناصر قاسم اصفهانی
20,000
اصول و مبانی طراحی خودروهای جاده ای و بیابانی،یونگ،طباطبایی،و4،علوم دانشگاهی
جو یونگ وونگ؛ محمد طباطبایی؛ محمد اسماعیل اسدی
300,000
دینامیک مکانیک مهندسی (ویراست 4) ، مریام ، پوستی ، علوم دانشگاهی
بهرام پوستی؛ جی. ال. مریام؛ ال. جی. کریگ
35,000
راهنمای شیمی آلی 1،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
علی سیدی اصفهانی؛ تورنتون موریسون؛ نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرائی
90,000
راهنمای شیمی آلی 2،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
تورنتون موریسون؛ علی سیدی اصفهان؛ نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرائی
140,000
راهنمای شیمی آلی 3،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
علی سیدی اصفهانی؛ رابرت تورنتون موریسون؛ عیسی یاوری؛ رابرت نیلسون بوید؛ احمد میرشکرایی
120,000
راهنمای شیمی عمومی 1،و3،مک موری،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ جوزف توپیچ؛ مهدی ادیب؛ سیما یاوری
80,000
راهنمای شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،بهزادی،علوم دانشگاهی
کرامت الله بهزادی؛ چارلز مورتیمر
120,000
راهنمای شیمی فیزیک2،آلبرتی،یاوری،و2،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ رابرت ا . آلبرتی؛ رابرت ج . سیلبی
7,000
راهنمای مقاومت مصالح،جانستون،واحدیان،و6،علوم دانشگاهی
فردیناند پی. بی یر؛ ابراهیم واحدیان؛ ای. راسل جانستون؛ جان تی. دی ولف
400,000
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ج1:استاتیک،جانستون،واحدیان،و8 ،علوم دانشگاهی
ابراهیم واحدیان؛ فردیناند پی.بی.یر؛ ای.راسل جانستون؛ الیوت ار.آیزنبرگ
590,000
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ج2:دینامیک،جانستون،واحدیان،و7،علوم دانشگاهی
ابراهیم واحدیان؛ فردیناند پی. بی یر؛ ای. راسل جانستون؛ ویلیام ای. کلاوزن
200,000
سیگنال ها و سیستم ها ویرایش 2 ، اپنهایم ، ملکان،علوم دانشگاهی
مجید ملکان؛ آلن وی اپنهایم؛ آلن اس . ویلسکی؛ محمدرضا افضلی
30,000
شیمی آلی 1،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
علی سیدی اصفهانی؛ تورنتون موریسون؛ عیسی یاوری؛ نیلسون بوید؛ احمد میرشکرائی
250,000
شیمی آلی 2،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
تورنتون موریسون؛ علی سیدی اصفهانی؛ نیلسون بوید؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرائی
250,000
شیمی آلی 3،و6،موریسون بوید،یاوری،علوم دانشگاهی
تورنتون موریسون؛ علی سیدی اصفهانی؛ عیسی یاوری؛ نیلسون بوید؛ احمد میرشکرائی
180,000
شیمی آلی در آزمایشگاه ، خمسه صفا،علوم دانشگاهی
زهرا خمسه صفا؛ شهره شاهوردی؛ نیکا شاکرین؛ پریسا شهبازی؛ مهشید نیک پور نزهتی
50,000
شیمی آلی فلزی ، بوکمان ، شیدایی
مانفرد بوکمان؛ حسین فلاح باقرشیدایی
11,000
شیمی عمومی 1،و3،مک موری،یاوری،علوم دانشگاهی
جان مک موری؛ عیسی یاوری؛ رابرت سی . فای؛ مهدی ادیب
100,000
شیمی عمومی 1،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
چارلز مورتیمر؛ عیسی یاوری
200,000
شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ چارلز مورتیمر
200,000
شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،یاوری،علوم دانشگاهی
عیسی یاوری؛ چارلز مورتیمر
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه