ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد عنوان ها: 284
پارسی سرایان آسیای صغیر ، واحد ، د.تبریز
اسدالله واحد؛ ویس دئیرمان چای
500,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
اینگرید استوبر؛ کمال سیاه چشم؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
علفکش ها و فیزیولوژی گیاهی ، حسن نژاد ، د.تبریز
سیروس حسن نژاد؛ اندرو کاب؛ سهیلا پورحیدر غفاربی؛ جان پی. رید؛ الهام عباس وند
210,000
اصول علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
عباس کیان وش؛ ویلیام اف . اسمیت
320,000
آنالیز حقیقی ، فاروقی ، د.تبریز
محمدحسین فاروقی؛ رضا احمدی
170,000
نعل در آتش ، عزبدفتری ، د.تبریز
بهروز عزبدفتری
250,000
اصول علم و مهندسی مواد ج2،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
ویلیام اف. اسمیت؛ عباس کیان وش
350,000
شیمی آلی پیشرفته واکنش ها و مکانیسم ها ، نمازی ، د.تبریز
حسن نمازی؛ برنارد میلر؛ بخشعلی معصومی
330,000
آموزش گام به گام ایروبیک و استپ ، اسکندرنژاد ، د.تبریز
مهتا اسکتدرنژاد؛ ناهید اشکریز
300,000
روانشناسی ورزش،جارویس،اقدسی،د.تبریز
مت جارویس؛ محمدتقی اقدسی
110,000
مبانی آماری نظریه آزمون در روانشناسی و علوم تربیتی د.تبریز
شهرام واحدی اسکندر فتحی آذر؛ دگریجتر لوجی خ.وان در کامپ
150,000
درمان های رایج در تولید مثل اسب ج1،سامپر،اسدپور،د.تبریز
جانسی.سامپر ؛ رضا اسدپور؛ حسین حملی؛ جاناتان اف.پیکاک؛ عادل صابریوند؛ آنگوس.ا.مککینون ؛ ندا حسینزاده
180,000
گیاه شناسی د.تبریز
هوشنگ نصرتی
500,000
روستاهای آذربایجان شرقی به ربان کروکی د.تبریز
دکتر رحمت محمدزاده امیر امجد محمدی
200,000
درآمدی بر فلسفه اخلاق د.تبریز
قربانعلی کریم زاده قراملکی
70,000
علف کش ها:مطالعه اثرات زیست محیطی و رویکردهای مدیریتی،آلوارز،فرناندز،امینی،د.تبریز
روبن آلوارز؛ روح اله امینی؛ احمدرضا مبلی؛ فرناندز ؛ زهره آقاجانی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه