ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد عنوان ها: 273
AZARBAIJANI & T.E.F.L ، ترابی
محمدعلی ترابی
10,000
ابررسانایی اساسی و کاربردهای آن ، باکل،د.تبریز
نوشین برادران سید؛ ورنر باکل
17,000
اجزای طراحی اپتیکی مدرن ، تجلی،د.تبریز
حبیب تجلی؛ دنالد سی. اشه آ
11,600
از سلول های عصبی تا حافظه،شیخ زاده،د.تبریز
فرزام شیخ زاده؛ علی موافقی؛ الهام کریمی ثالث
70,000
اسناد و روش برای تفسیر نقشه ها (جغرافیا-زمین شناسی) ج1 ، رجائی،د.تبریز
آرشامبول ؛ عبدالحمید رجائی؛ لنفاف؛ وانی
100,000
اصلاح سبزی ج1،کالو،مسیحا،د.تبریز
کالو ؛ سیروس مسیحا؛ محمد مقدم؛ علیرضا مطلبی آذر
95,000
اصول ژنتیک ، کاظمی ،د.تبریز
حمداله کاظمی
180,000
اصول سنتز ترکیبهای آلی (راهنمای سنتز های آلی) ، ویرایش2 ، میرزایی،د.تبریز
یوسف راستگار میرزایی؛ ریموند ک. مکی؛ دیوید ام. اسمیت؛ ار. آلن ایتکن
120,000
اصول علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
عباس کیان وش؛ ویلیام اف . اسمیت
120,000
اصول کنترل حرکت،مارک لاتاش،اقدسی،د.تبریز
محمدتقی اقدسی؛ مارک ال.لاتاش؛ محمد جهانگیری
240,000
اصول کنترل کیفیت آب ، ویرایش 5 ، دانشور،د.تبریز
نظام الدین دانشور؛ تی. اچ. وای. تیبوت
95,000
اصول ماشینهای الکتریکی،چاپمن،فیض،د.تبریز
جواد فیض؛ استفن-جی-چاپمن
200,000
اصول مینرالوگرافی ، ملک قاسمی
فرهاد ملک قاسمی
7,500
اصول ومبانی انجمادفلزات،رسولی ، د.تبریز
علی رسولی؛ ابوالفضل آذرنیا؛ فرزین سلاطین
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه