ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد عنوان ها: 50
آزمایشهای میکروب شناسی عمومی ، گلبانگ،د.اصفهان
ناصر گلبانگ؛ تد آر . جانسون؛ کریستین ال . کیس
16,000
اصول و طراحی پایگاه داده ها ، نعمت بخش،د.اصفهان
محمد علی نعمت بخش؛ احمد براآنی
45,000
الکترونیک عملی ، موسوی،د.اصفهان
محسن موسوی؛ ابراهیم برز آبادی
20,000
آموزش ، رویکردها و انگاره های جدید ، نصر آبادی،د.اصفهان
حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضا علی نوروزی
20,000
آنالیز پلیمرها،حاجیان،د.اصفهان
مرتضی حاجیان؛ سیدمحمود خوش فطرت؛ سیدمهدی خوش فطرت
125,000
برنامه ریزی بحران و بازسازی،تقوایی،د.اصفهان
مسعود تقوایی؛ جوزف گاستین؛ علی جوزنی خمسلویی
140,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 1 ، جعفریان،د.اصفهان
محمدعلی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیز الله طاهری
20,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 2 ، جعفریان،د.اصفهان
محمد علی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری
25,000
تفکر انتقادی ، نیستانی،د.اصفهان
محمدرضا نیستانی؛ داود امام وردی
75,000
جبر ، محمدی حسن آبادی،د.اصفهان
علی اکبر محمدی حسن آبادی
65,000
جمعیت و تنظیم خانواده ، آذربایجانی،د.اصفهان
کریم آذربایجانی؛ منوچهر افشین نیا؛ زهرا علامه؛ ایران باغبان
14,000
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال ج1،و2،استوارت،علامت ساز،د.اصفهان
محمدحسین علامت ساز؛ جیمز استوارت؛ علی اکبر محمدی؛ حسین ناهید
110,000
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال ج2،و2،استوارت،علامت ساز،د.اصفهان
محمدحسین علامت ساز؛ جیمز استوارت؛ علی اکبر محمدی؛ حسین ناهید
110,000
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال ج3،و2،استوارت،علامت ساز،د.اصفهان
جیمز استوارت؛ محمدحسین علامت ساز؛ علی اکبر محمدی؛ حسین ناهید
14,000
درآمدی بر آنالیز حقیقی ، بارتل ، رضایی،د.اصفهان
محبوبه رضایی؛ روبرت . جی . بارتل؛ دونالد .آر. شربرت
24,000
دیرین شناسی گیاهی (پالئوبوتانی) ، جعفریان، د.اصفهان
محمد علی جعفریان؛ حسینعلی بگی
14,000
راهنمای بهبود تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،کنن،نصر،د.اصفهان+سمت 950
احمدرضا نصر؛ رابرت کنن؛ دیوید نیوبل؛ حسین زارع؛ محمد جعفر پاک سرشت
27,000
سیستماتیک مولکولی گیاهی ، کرافورد ، رحیمی نژاد،د.اصفهان
محمدرضا رحیمی نژاد؛ دانیل جی کرافورد
30,000
شی ء گرایی در پردازش تصاویرسنجش از دور،مومنی،د.اصفهان
مهدی مومنی؛ ایمان خسروی؛ بهنوش مستاجران
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه