ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد عنوان ها: 61
ارتعاشات تصادفی سازه ها ، رهگذر،د.اصفهان
سی وای یانگ؛ محمدعلی رهگذر؛ صابر آل صاحب فصول
135,000
آزمایشهای میکروب شناسی عمومی ، گلبانگ،د.اصفهان
تد آر . جانسون؛ ناصر گلبانگ؛ کریستین ال . کیس
16,000
آسیب شناسی خانواده ،عابدی،د.اصفهان
پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیداحمد احمدی
110,000
اصول تمرینات باوزنه،هوسپیان،د.اصفهان
ولگا هوسپیان؛ دیوید ساندلر؛ فهیمه اسفرجانی
55,000
اصول مقدماتی چاه پیمائی برای زمین شناسان ، صیرفیان،د.اصفهان
جورج اسکوئیت؛ علی صیرفیان؛ چارلز گیبسون
42,000
اصول و طراحی پایگاه داده ها ، نعمت بخش،د.اصفهان
محمد علی نعمت بخش؛ احمد براآنی
45,000
اقلیم شناسی همدید ، مسعودیان،د.اصفهان
برنت یارنال؛ سیدابوالفضل مسعودیان
30,000
الکترونیک عملی ، موسوی،د.اصفهان
محسن موسوی؛ ابراهیم برز آبادی
20,000
آموزش ، رویکردها و انگاره های جدید ، نصر آبادی،د.اصفهان
حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضا علی نوروزی
20,000
آنالیز پلیمرها،حاجیان،د.اصفهان
مرتضی حاجیان؛ سیدمحمود خوش فطرت؛ سیدمهدی خوش فطرت
125,000
برنامه ریزی بحران و بازسازی،تقوایی،د.اصفهان
مسعود تقوایی؛ جوزف گاستین؛ علی جوزنی خمسلویی
140,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 1 ، جعفریان،د.اصفهان
محمدعلی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیز الله طاهری
20,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 2 ، جعفریان،د.اصفهان
محمد علی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری
25,000
تفکر انتقادی ، نیستانی،د.اصفهان
محمدرضا نیستانی؛ داود امام وردی
75,000
جبر ، محمدی حسن آبادی،د.اصفهان
علی اکبر محمدی حسن آبادی
65,000
جمعیت و تنظیم خانواده ، آذربایجانی،د.اصفهان
کریم آذربایجانی؛ منوچهر افشین نیا؛ زهرا علامه؛ ایران باغبان
14,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه