ناشر: حامی ، تهران
تعداد عنوان ها: 43
سیستم های صف،حمیدی زاده،حامی
محمدرضا حمیدی زاده
250,000
مدیریت خرید و زنجیره تامین در پروژه های عمرانی،بنتون،محمدی،حامی
دبلیو.سی.بنتون ؛ محمد محمدی؛ محسن بابایی؛ لیندا. اف . مک هنری
100,000
مدیریت ریسک پروژه ، بروس بارکلی ، شجاعی ،حامی
امیرعباس شجاعی؛ بروس.تی.بارکلی ؛ علیرضا بطایی
120,000
راهنمای جامع:اصول حسابداری (1)،نورانی،حامی
حسین نورانی؛ مهدی دستینه؛ فاطمه مریدی
120,000
اصول حسابداری (1) ، ولی نیا
محمد حسین زاده؛ نیما ولی نیا
50,000
فرهنگ نجوم،براس،روستا کهن،حامی
مریم روستا کهن؛ چالز . ا . براس؛ فرهاد ذکاوت
40,000
اصطلاح نامه مدیریت بحران ، دهسرائی،حامی
زهرا دهسرائی؛ علی آقا بخشی؛ فرهاد شیرانی؛ مهرداد نوروزی اقبالی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه