ناشر: حامی ، تهران
تعداد عنوان ها: 45
اصطلاح نامه مدیریت بحران ، دهسرائی،حامی
زهرا دهسرائی؛ علی آقا بخشی؛ فرهاد شیرانی؛ مهرداد نوروزی اقبالی
300,000
اصول حسابداری (1) ، ولی نیا
محمد حسین زاده؛ نیما ولی نیا
50,000
اطلس فشرده آسمان،ذکاوت،حامی
راجر سینات؛ فرهاد ذکاوت
70,000
آمار:روشها و کاربرد،حمیدی زاده،حامی
محمدرضا حمیدی زاده
250,000
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK 2008 ویرایش 4 ، محبوب
کیوان کمندانی؛ انستیتو PMI آمریکا؛ هادی دارابی محبوب
75,000
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه ، دارابی محبوب
هادی دارابی محبوب؛ انستیتو pmiآمریکا؛ کیوان کمندانی پور
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه