ناشر: علمی و فنی ، تهران
تعداد عنوان ها: 41
نگرشی برطیف سنجی به انضمام حل،و4،پاویا،موثق،علمی فنی
برهمن موثق؛ دونالد پاویا؛ گری لمپمن؛ جورج کریز
750,000
شیمی معدنی 1 ویرایش2،میسلر،افشار،علمی فنی
گری ل . میسلر؛ شهرآرا افشار؛ دونالد آ . تار؛ قربان حسینی
650,000
مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
داگلاس آ . اسکوگ؛ مهدی پورمرتضوی؛ دونالد م . وست وف؛ محسن دربهشتی؛ جیمز هولر
350,000
مکاترونیک ویرایش3، بولتون،وثوقی،علمی فنی
غلامرضا وثوق؛ ویلیام بولتون؛ حسین سادات
800,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمدعلی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
600,000
شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن.لواین؛ سیف الله جلیلی
650,000
حل شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن . لواین؛ سیف الله جلیلی
220,000
شیمی فیزیک 1:ترمودینامیک ویرایش 7،اتکینز،جلیلی، علمی و فنی
سیف الله جلیلی؛ پیتر اتکینز؛ جولیو دی پائولا
360,000
اصول آنالیز ریاضی،رودین،عالم زاده،علمی فنی
علی اکبر عالم زاده؛ والتر رودین
600,000
شیمی فیزیک 3:سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک آماری ویرایش 7،اتکینز،جلیلی،علمی فنی
پیتر اتکینز؛ سیف الله جلیلی؛ جولیو دی پائولا؛ فرامرز طیاری
650,000
حل مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
110,000
شیمی کوانتومی قسمت2:ساختار الکترونی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایر.ن.لواین ؛ سیف اله جلیلی
600,000
مکانیک آماری ج1،و2،پاتریا،جلیلی،علمی فنی
ر.ک پاتریا؛ علی اکبر میرزایی؛ احمد یزدانی؛ امید جلیلی
270,000
حل مسائل الکترومغناطیس ، میلفورد ، قمشه،علمی فنی
محمدزارع قمشه؛ جان ر . ریتس؛ محمد سیاری زاده؛ فردریک ج . میلفورد؛ رابرت و . کریستی
300,000
حل مسائل جبر خطی،آپوستل،ملک،علمی فنی
فرشته ملک؛ محمدحسین علیزاده
200,000
حل مسائل آنالیز ریاضی جلد2 ، رودین ، علیزاده،علمی فنی
والتر رودین؛ محمدحسین علیزاده
220,000
شیمی فیزیک آلی ، گیل ، موثق،علمی فنی
گیل ؛ برهمن موثق؛ ویلیز؛ جانسون ؛ استریت وایزر
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه