ناشر: فرهنگ جامع ، تهران
تعداد عنوان ها: 52
بهداشت گاوهای شیری ، هاشمی،فرهنگ جامع
هواردز دیلی من(شرکت هواردز)؛ علی رضا محمودزاده؛ مسعود هاشمی
105,000
پرورش عملی بز ، هاشمی
مسعود هاشمی؛ BattagIia
30,000
پرورش گوسفند در گوسفنداریهای کوچک ، کامکار،فرهنگ جامع
خسرو کامکار؛ رالف ال .فیلیپس؛ بروس لین؛ مسعود هاشمی
55,000
تغذیه دام (مکدونالد) (سبز)، نوید شاد،فرهنگ جامع
بهمن نوید شاد؛ مکدونالد ؛ ادواردز؛ علیرضا جعفری صیادی؛ گرین هال؛ مورگان
150,000
خنده درمانی ، هاشمی
سعید هاشمی
23,000
روشهای عملی در پرورش طیور ، هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی؛ آر. ای. باتاگلیا؛ و. ب. می. رز
22,000
شناسایی گیاهچه های علفهای هرز باغها و مزارع،حمایتی،فرهنگ جامع
سعید صادق زاده حمایتی؛ ریچارد جان چانسلر؛ امیر اتابک هاشمی شهری
15,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه