ناشر: سپهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 68
اصول و مدیریت گیاهان زراعی ، راتور، صیامی
رضا صیامی؛ پی اس راتور
60,000
آفات درختان میوه و سموم توصیه شده ، جوهرچی،سپهر
امید جوهرچی؛ سعید محمدزاده نمین
30,000
آفات مهم درختان میوه و مدیریت کنترل آنها،اسماعیلی،آزمایش فرد،سپهر
پروانه آزمایش فرد با حفظ اثر ماندگار مرتضی اسماعیلی
500,000
الگوهای تشخیصی و درمانی بیماری های پرندگان ، احسان، سپهر
محمدرضا احسان؛ محمدحسن مهرآئی حمزه کلائی؛ علیرضا کوچک زاده
400,000
انتقال جنین در گاوهای شیری ، سیدل ، مزینی،سپهر
جرج سیدل؛ پرویز مزینی؛ پیتر السدن
20,000
باروری و مامایی در مادیان ، گری ، قراگوزلو،سپهر
فرامرز قراگوزلو؛ گری انگلند؛ مهدی وجگانی
128,000
بهبود جان ، داغستانی
رحیم داغستانی
100,000
پرایمینگ بذر ، یاری ، سپهر
لیلا یاری؛ محمد صادقی؛ حسین صادقی
160,000
پرورش توت فرنگی ، حق شناس
جلال الدین حق شناس؛ مهدی اسکندری
42,000
پرورش ، نگهداری و تکثیر گیاهان فضای آزاد ، شریعت پناهی،سپهر
محمد صانعی شریعت پناهی؛ بهزاد بابازاده درجزی
250,000
تامین مالی خرد کشاورزی ، نورتون ، جمشیدی
محمدتقی جمشیدی؛ راجر دی نورتون
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه