ناشر: پریور ، تبریز
تعداد عنوان ها: 71
آزمایش های کنترل کیفیت مواد غذایی،ابراهیمی،پریورتبریز
بهزاد ابراهیمی؛ عزیز همایونی راد
140,000
استاتیک ، تقی زادیه
مسعود تقی زادیه
15,000
اسیدهای فایرها در تغذیه دام ، جودی ، پریور
محمدحسن جودی؛ کریستین لاکستات؛ حامد امینی پور
150,000
آشنایی با روش های آماری چند متغیره،مانلی،مقدم،پریورتبریز
بی. اف. جی. مانلی؛ محمد مقدم؛ ابوالقاسم محمدی؛ مصطفی آقایی سربرزه
170,000
اصلاح گیاهان زراعی(صفات فیزیولوژِیکی)،گوپتا،محمدی،پریورتبریز
ابوالقاسم محمدی؛ یو. اس. گوپتا؛ محمد مقدم؛ عبدالمجید رضایی؛ افشین سلطانی
42,000
اصول تغذیه و مدیریت گله های شیری ، امینی پور
حامد امینی پور؛ محمد حسن بابازاده جودی
55,000
اصول نوین زنبورداری،شهریار،شایقی،پریورتبریز
استفان ریر؛ حبیب اقدم شهریار؛ جلال شایقی
45,000
آناتومی و فیزیولوژی کلینیکی مهره داران ، مروتی
سیدمهدی بانان خجسته؛ بی اومالی؛ حسن مروتی
145,000
آنالیز پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک،زارع،پریور
پیمان زارع؛ سحر شادی؛ یاشار فرشی؛ امید فخری
40,000
بهداشت و مدیریت طیور ، بزرگمهری فرد،پریور تبریز
محمدحسن بزرگمهری فرد؛ دیوید ساینز بری؛ حسین حسینی؛ ریما مرشد
110,000
پرندگان شکاری،کرکج،پریور تبریز
رحیم قدری کرکج؛ حمیدرضا پریور
80,000
پرورش غاز،جانمحمدی،پریور تبریز
حسین جانمحمدی؛ ذبیح اله نعمتی
120,000
تشخیص های افتراقی در طب داخلی دام های کوچک،تامپسون،قراملکی،پریورتبریز
مارک.اس.تامپسون ؛ مهرداد نشاط قراملکی؛ محمدامین شهبازی و فرامرز نیازمند
135,000
تغذیه گیاهی گلرنگ ، بای بوردی
احمد بای بوردی
12,000
تولید و کاربرد آب پنیر در صنایع غذایی،مرتضوی،پریورتبریز
علی مرتضوی؛ مسعود دزیانی؛ رقیه عزتی؛ حسن عرب؛ روناک عزیزی
45,000
جبر خطی ، علی زاده
بدرخان علی زاده
16,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه