ناشر: عمیدی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 86
آبیاری و مهندسی منابع آب ، حسین زاده دلیر
جلال شیری؛ جی . ال . آساوا؛ علی حسین زاده دلیر ف احمد فاخری فرد؛ امیر حسین ناظمی
180,000
اصول و مفاهیم آبیاری ، مجنونی هریس ، عمیدی
ابولفضل مجنونی هریس؛ اسماعیل اسدی
90,000
اصول و مفاهیم زهکشی(تئوری و تست)،جلیلی،عمیدی تبریز
سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس
120,000
آموزش مهندسی نقشه برداری Autodesk Land Desktop 2006 ، رنجبر
ابوالفضل رنجبر؛ مجتبی جنتی
56,000
انتشار نقشه ها ، رنجبر
ابوالفضل رنجبر؛ مجتبی جنتی
25,000
انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد،فام،فیروزی،عمیدی تبریز،آشینا
مسعود فیروزی؛ کیو.تون فام؛ رضا شهرکی؛ هانی هراتی
120,000
بردارسازی نقشه های اسکن شده،رنجبر،عمیدی تبریز
ابوالفضل رنجبر؛ مجتبی جنتی
60,000
پردازش تصاویر رقومی با استفاده از MATLAB ، رحمانی زاده،عمیدی تبریز
آرش رحمانی زاده؛ السدر مک اندرو؛ موسی سالمی
50,000
تحلیل شبکه،رنجبر،عمیدی تبریز
ابوالفضل رنجبر؛ مجتبی جنتی
50,000
تحلیل مکانی و سه بعدی ، رنجبر،عمیدی تبریز
ابوالفضل رنجبر؛ مجتبی جنتی
95,000
ترمودینامیک 1 ، کاشانی اصل
شهرام کاشانی اصل
90,000
تشریح کامل سیگنالها و سیستمها اپنهایم ، شاهی
امیر شاهی؛ نیما باقری فرح بخش
82,000
تشریح مسایل انتقال جرم ویراست 3 ، تریبال ، پورقاسمی
امید پورقاسمی؛ محمد رزاقی؛ طاهر رمه دوست؛ رضا سراج
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه