ناشر: عمیدی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 87
تغذیه دام،مکدونالد،صوفی سیاوش، و7،عمیدی تبریز
مکدونالد ؛ رشید صوفی سیاوش؛ ادواردز؛ حسین جانمحمدی؛ گرین هال؛ مور گان
800,000
راهنمای جامع زبان تخصصی برای دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی،حسن پور،عمیدی تبریز
کریم حسن پور؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ منیره ابوالقاسم
220,000
راهنمای مصرف گیاهان دارویی،سراج اوغلو،قاضی زاده،عمیدی تبریز
ویدا قاضی زاده؛ ابراهیم عدنان سراج اوغلو
120,000
نوروژنتیک،کیشور کومار،مهدی زاده،صفری،عمیدی تبریز
لیلا مهدی زاده فانید؛ کیشور کومار؛ رضا صفری
180,000
طراحی سیستم های زهکشی(تئوری و تست)،جلیلی،عمیدی تبریز
سعید جللی؛ ابوالفضل مجنونی هریس
120,000
اصول و مفاهیم زهکشی(تئوری و تست)،جلیلی،عمیدی تبریز
سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس
120,000
زراعت گیاهان لیفی،شریفی،عمیدی تبریز
رئوف سید شریفی؛ اسماعلی قلی نژاد
140,000
سلول،جوزف پانو،حسینپورفیضی،عمیدی تبریز
جوزف پانو؛ محمدعلی حسینپور فیضی؛ نازیلا مقترن بناب؛ فائزه نجف زاده؛ فهیمه کبیری؛ شادی رخسار طلب آذر
170,000
کنترل کیفی خوراک طیور و جیره نویسی،جانمحمدی،عمیدی تبریز
حسین جانمحمدی؛ انجمن آمریکایی سویا؛ مجید علیایی
140,000
کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری،فرجی،عمیدی تبریز
منیره حاجی آقایی کامرانی؛ پریسا فرجی؛ مصطفی غنمی جابر
150,000
مبانی فضای سبز شهری،کوثری نسب،عمیدی تبریز
مرتضی کوثری نسب؛ منصور مطلوبی
170,000
تغذیه دام،مکدونالد(سبز)،صوفی سیاوش، و6،عمیدی تبریز
رشید صوفی سیاوش؛ مکدونالد ؛ ادواردز؛ حسین جانمحمدی؛ گرین هال؛ مور گان
280,000
انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد،فام،فیروزی،عمیدی تبریز،آشینا
مسعود فیروزی؛ کیو.تون فام؛ رضا شهرکی؛ هانی هراتی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه