ناشر: جهاددانشگاهی ، ارومیه
تعداد عنوان ها: 122
اصول باکتری شناسی دامپزشکی،کارتر،احمدی،جهادارومیه
ملاحت احمدی؛ جی .آر .کارتر؛ دارلا جی . وایس؛ حبیب دستمالچی ساعی
100,000
اصول بیمه ، خداپرستی،جها د ارومیه
رامین بشیرخداپرستی
90,000
اصول پرورش بوقلمون،دانشیار،ایلخانی،جهادارومیه
محسن دانشیار؛ فرانک ایلخانی
90,000
اصول و مبانی علمی میوه کاری ، محمودزاده،جهادارومیه
حسن محمودزاده؛ مامند ابراهیمیان
72,000
اقتصاد بین الملل ، تراز پرداخت ها نرخ ارز و سیاست های کلان ، خداپرستی
رامین بشیر خداپرستی؛ حسام الدین هدایت زاده
65,000
اکولوژی بذر ، تاج بخش،جهادارومیه
مهدی تاج بخش؛ مهدی قیاسی
35,000
الکترومغناطیس در هیستو شیمی ، نفیسی
سعید نفیسی؛ حامد اهری
15,000
آمادگی جسمانی با تمرینات شنا ، کاشف،جهادارومیه
میرمحمد کاشف؛ جرج آستین؛ جیم نوبل
5,000
آموزش عملی لیزرل با رویکرد ساده،عزیزی نژاد،جهادارومیه
بهاره عزیزی نژاد؛ آرماندو و لوئیس ویئیرا؛ شادی دلخون
70,000
بازرگانی بین الملل ، خداپرستی
رامین بشیر خداپرستی
65,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه