ناشر: دانش پژوهان برین ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 76
فلزکاری و نقشه خوانی،طاهری،دانش پژوهان برین
غلامحسین طاوسی؛ علی اکبر طاهری
95,000
مجموعه کتابهای علوم دامی ج1،بابایی،برین اصفهان
زهرا بابایی؛ عباسعلی قیصری؛ غلامرضا قربانی
315,000
کتاب مجموعه آمار ج1:آمار کاربردی،خادم القرآنی،برین اصفهان
شکیبا خادم القرآنی؛ مریم هاشمی طالخونچه
195,000
مباحثی در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه،شیرویه زاد،برین اصفهان
هادی شیرویه زاد؛ محمدمهدی توکلی هرندی
130,000
کتاب عمران ج2 ، کارشناسی ارشد،سامانی
امیرمسعود سامانی؛ حسین عموشاهی؛ مهدی زمانی
315,000
مهندسی پی ، روشن ضمیر
0 ؛ روشن ضمیر؛ حامد شکرانی
210,000
تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس ، احمدی،برین اصفهان
ملیحه احمدی؛ نازنین پورمند؛ علیرضا حق شناس؛ مهدی سجادیه
115,000
کارآفرینی سازمانی محمودی ،برین اصفهان
محمدتقی محمودی؛ نیره حسینی
60,000
هیدرولیک صنعتی،جان اشبی،اشبی ، پینچز ، دیبائی نیا،برین اصفهان
مایکل پینچز؛ بیژن دیبائی نیا؛ فرشید آقاداوودی؛ جان اشبی؛ شهرام لنجان نژادیان
127,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه