ناشر: دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 1,906
سم شناسی دامپزشکی اصول پایه و بالینی 3جلدی ، آملی ، د.تهران
گوپتا؛ جمیله سالارآملی؛ علی بشیری دزفولی
3,200,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ج1،جبه دار،د.تهران
پرویز جبه دار ماالانی؛ ارنست کوه؛ چارلز دسو
400,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
پائول میلان؛ حسین یوسفی؛ آناکاتربنا فاور؛ ام البنین بذرافشان؛ مهدی بی نیاز؛ آندره ماسی
250,000
مبادی و مبانی باستان شناسی شناختی ، ملاصالحی ، د.تهران
حکمت الله ملاصالحی؛ وحید عسکرپور
230,000
معماری ، فرم ، فضا و نظم ، چنگ، قراگزلو ،د.تهران
زهره قراگزلو؛ فرانسیس دی. کی. چینگ
340,000
آبزیان و فرآوری،معینی،د.تهران
سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ مهداد مهدابی
350,000
جایگاه شعردر آثار برشت حدادی دا تهران
محمد حسین حدادی -حسین سرکار حسن خان
170,000
معماری تغییر فرم پذیر ، گلابچی ، د.تهران
کتایون تقی زاده؛ محمود گلابچی؛ لادن وحدان زاده
520,000
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ، هیمل بلاو ، رحمتی ، د.تهران
محمدمهدی منتظررحمتی؛ دیوید هیمل بلاو؛ جیمز ریگز
1,000,000
غذا و تغذیه در آبزی پروری ، میرقائد ، د.تهران
علی طاهری میرقائد؛ دی آلن دیویس؛ فرود یداللهی
570,000
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک ، سامانی ، د.تهران
علی اکبر نظری سامانی؛ اندرو گوودی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری؛ محسن فرزین
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه