ناشر: دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 1,793
آبیاری قطره ای ، داسبرگ ، لیاقت ، د.تهران
عبدالمجید لیاقت؛ ساموئل داسبرگ؛ مازیار ملایی کندلوس
120,000
آبرسانی شهری ، منزوی،د.تهران
محمد تقی منزوی
180,000
آبزیان و فرآوری،معینی،د.تهران
سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ مهداد مهدابی
330,000
اتلاف ، لینچ ، بحرینی،د.تهران
سیدحسین بحرینی؛ کوین لینچ؛ مایکل سوث وورث
36,000
اجزاء ماشین 1،برقعی،دتهران
علی محمد برقعی
140,000
اجزاء محدود ANSYS،جاهدمطلق،د.تهران
حمیدرضا جاهدمطلق؛ محمدرضا نوبان؛ محمدامین اشراقی
550,000
احیای بافت شهری تاریخی،حناچی،د.تهران
پیروز حناچی؛ محمود پورسراجیان
140,000
احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان ، افضل زاده،د.تهران
احمد افضل زاده؛ آلدرمن ؛ جمال سیف الدینی
14,000
احتمال و استنباط آماری ج1،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ نوروز ایزددوستدار؛ حمید پزشک؛ الیوت. آ. تانیس
250,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ حمید پزشک؛ الیوت. آ. تانیس؛ نوروز ایزددوستدار
28,000
احساس کهتری،منصور،د.تهران
محمود منصور
130,000
اخلاق،محتشمی،د.تهران
خواجه نصیرالدین ابوجعفرمحمدبن حسن طوسی
400,000
اخلاق نیکوماخس،جلد1و2،پورحسینی،د.تهران
ابوالقاسم پورحسینی؛ ارسطا طالیس
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه