ناشر: دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 1,773
آبیاری قطره ای،داسبرگ،لیاقت،د.تهران
عبدالمجید لیاقت؛ ساموئل داسبرگ؛ مازیار ملایی کندلوس
120,000
آبخیزداری برای کشاورزی پایدار ، سلاجقه،د.تهران
ام. ای.خان؛ علی سلاجقه؛ جلیل مبارکی؛ نسیم آرمان؛ سارو حاجی حسینی
30,000
آبرسانی شهری ، منزوی،د.تهران
محمد تقی منزوی
180,000
آبزیان و فرآوری،معینی،د.تهران
سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ مهداد مهدابی
180,000
ابن هیثم و دانش نورشناسی:آراء و اکتشافات،نظیف،د.تهران
محمدعلی آذرشب؛ مصطفی نظیف؛ فاطمه موحدی محصل طوسی؛ با مقدمه رشدی راشد
480,000
آب و هواشناسی کشاورزی ، محمدی،د.تهران
حسین محمدی؛ هارپال اس. ماوی؛ گرائم جی. تاپر
65,000
اتلاف ، لینچ ، بحرینی،د.تهران
سیدحسین بحرینی؛ کوین لینچ؛ مایکل سوث وورث
36,000
اثر مهرهای هخامنشی ، گریسون ، نیکنامی،د.تهران
کمال الدین نیکنامی؛ مارک بی. گریسون؛ مارگارت کول روت؛ علی بهادری
500,000
اجزاء ماشین 1،برقعی،دتهران
علی محمد برقعی
140,000
اجزاء ماشین 2،برقعی،دتهران
علی محمد برقعی؛ ر.تیبو
36,000
اجزاء محدود ANSYS،جاهدمطلق،د.تهران
حمیدرضا جاهدمطلق؛ محمدرضا نوبان؛ محمدامین اشراقی
550,000
احیای بافت شهری تاریخی،حناچی،د.تهران
پیروز حناچی؛ محمود پورسراجیان
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه