ناشر: ���������������������������2����������
تعداد عنوان ها: 177
آزمون های جوانه زنی و قدرت بذر ، گلعذانی،جهادمشهد
کاظم قاسمی گلعذانی؛ بهاره دلیل
30,000
استحصال آب ، طباطبایی،جهادمشهد
طیب اویس؛ جواد طباطبایی یزدی؛ بهاره چکشی؛ دایتر پرینز؛ احمد هاشم
15,000
استراتژی توسعه صنعت،معدن و تجارت،استان و شهرستانهای خراسان رضوی،شاهنوشی،جهادمشهد
ناصر شاهنوشی؛ هادی رفیعی؛ جواد براتی؛ حمیده خاکسار؛ سحرسلطانی ؛ علی رهنما
140,000
استراتژی های بقا ، فیض اللهی
کاوه فیض اللهی؛ راگویندرا گدگکر
33,000
اصول شبکه های کامپیوتری و انتقال دیتا،شهریاری،جهادمشهد
شیرزاد شهریاری؛ محمود فتحی؛ طیبه امینی
150,000
اصول و مبانی ترسیب کربن،فلاحی،جهادمشهد
حمیدرضا فلاحی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدعلی بهدانی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ سعید جاهدی پور؛ علیرضا یاری
195,000
افزایش بذری درختان و درختچه ها،صالحی،جهادمشهد
سعید عشقی؛ لقمان صالحی؛ رضا قادری
35,000
اکولوژی کشت مخلوط ، جوانشیر،جهادمشهد
عزیز جوانشیر؛ جان وان درمیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ آیدین حمیدی
10,000
آلاینده های شیمیایی در شیر و فراورده های لبنی،تجلی،جهادمشهد
فائزه تجلی؛ محبوبه سرابی جماب؛ رضا کاراژیان؛ محمد محسن زاده؛ معصومه مهربان
55,000
آمار کاربردی (همراه با برنامه های کامپیوتری) ، بزرگ نیا،جهادمشهد
محمدصادق تهرانیان؛ ماریو تریولا؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
30,000
آموزش الکترونیکی ، کاهانی،جهادمشهد
محسن کاهانی؛ مایکل آلن؛ ابراهیم باقری
25,000
آناتومی اندام فوقانی و اندام تحتانی ، نیکروش
محمدرضا نیکروش؛ مهدی جلالی
7,000
بافت شناسی و زیست شناسی سلولی،سونگ،اسماعیلی،جهاداصفهان
جی سونگ؛ فریبا اسماعیلی؛ مجتبی اسلامی؛ لیدامومنی ؛ امیرحسین شیخ شاهرخ
120,000
برای چند نفر جا هست ؟ طراوتی
حمید طراوتی؛ لستر براون؛ هال کین؛ فرزانه بهار
5,800
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه