ناشر: دانشگاه علم و صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 192
آزمایشگاه مکانیک خاک ، بازیار،علم و صنعت
محمدحسن بازیار؛ حسین صالح زاده
135,000
آشکارسازی و مقابله با نشت از سدها ، شمسایی
آنتنیو پلاتا بدمار؛ ابوالفضل شمسایی؛ لوئیس آر گواس؛ کبیر رسولی
45,000
اصول تبرید طراحی ومحاسبات سسیستمهای سرد کننده ، سقطی،علم و صنعت
روی جی . داست؛ اصغر حاج سقطی؛ احمد جعفری
340,000
اصول تحلیل و طراحی روسازی راه و فرودگاه ، منصورخاکی ، د.علم صنعت
علی منصور خاکی؛ هوانگ یانگ هسین؛ علیرضا سرکار؛ یودر الدن جوزف
225,000
اصول متالورژی فیزیکی ج2،و3،هیل،عباسچیان،د.علم صنعت
رابرت ای رید هیل؛ محمد تقی صالحی؛ رضا عباسچیان؛ حسن عبداله پور؛ فرهاد حسینی نسب
105,000
اصول و مبانی سیستمهای خبره،غضنفری،علم صنعت
مهدی غضنفری؛ زهره کاظمی
280,000
آفرینش مرکز شهری سرزنده،پامیر،بهزادفر،علم و صنعت
مصطفی بهزادفر؛ سای پامیر؛ امیر شکیبامنش
300,000
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری،حسینی،د.علم صنعت
محمد سیدحسینی؛ مرتضی آموزگار
300,000
آلیاژهای سبک متالورژی فلزات سبک ، پلیمر ، ابوطالبی،د.علم صنعت
محمدرضا ابوطالبی؛ آی . جی . پلیمر؛ ماندانا عادلی
18,000
الکتروفیلترهای صنعتی ، وردی
علی الله وردی؛ ابراهیم نجفی کانی؛ رضا جاهد
45,000
الکترونیک قدرت و کنترل ماشینهای الکتریکی AC،واحدی،د.علم وصنعت
البوالفضل واحدی؛ بی.ک.بوس ؛ سعید افشار نیا
18,000
الگوریتم های تکاملی،شاه حسینی،د.علم صنعت
هادی شهریار شاه حسینی؛ محمدرضا موسوی میرکلائی؛ مرتضی ملاجعفری
260,000
انتشار امواج رادیویی در شبکه های سلولی،بلانشتاین،عریضی،د.علم وصنعت
همایون عریضی؛ نیتان بلانشتاین؛ نرگس نوری
55,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه