ناشر: دانشگاه علم و صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 205
آزمایشگاه مکانیک خاک ، بازیار،علم و صنعت
محمدحسن بازیار؛ حسین صالح زاده
135,000
آشکارسازی و مقابله با نشت از سدها ، شمسایی
آنتنیو پلاتا بدمار؛ ابوالفضل شمسایی؛ کبیر رسولی؛ لوئیس آر گواس
45,000
آشنایی بامعماری اسلامی ایران ، پیرنیا
محمدکریم پیرنیا؛ غلامحسین معماریان
87,000
اصول تبرید طراحی ومحاسبات سسیستمهای سرد کننده ، سقطی،علم و صنعت
روی جی . داست؛ اصغر حاج سقطی؛ احمد جعفری
340,000
اصول تحلیل و طراحی روسازی راه و فرودگاه ، منصورخاکی ، د.علم صنعت
علی منصور خاکی؛ هوانگ یانگ هسین؛ یودر الدن جوزف؛ علیرضا سرکار
225,000
اصول متالورژی فیزیکی ج1،و3،هیل،عباسچیان،د.علم و صنعت
رابرت ای . رید . هیل؛ محمدتقی صالحی؛ رضا عباسچیان؛ حسن عبداله پور؛ فرهاد حسینی نسب
105,000
اصول متالورژی فیزیکی ج2،و3،هیل،عباسچیان،د.علم صنعت
محمد تقی صالحی؛ رابرت ای رید هیل؛ رضا عباسچیان؛ حسن عبداله پور؛ فرهاد حسینی نسب
105,000
اصول و مبانی سیستمهای خبره،غضنفری،علم صنعت
مهدی غضنفری؛ زهره کاظمی
280,000
آفرینش مرکز شهری سرزنده،پامیر،بهزادفر،علم و صنعت
مصطفی بهزادفر؛ سای پامیر؛ امیر شکیبامنش
300,000
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری،حسینی،د.علم صنعت
محمد سیدحسینی؛ مرتضی آموزگار
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه