ناشر: دانشگاه علم و صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 203
تحلیل سری های زمانی مالی ، فرنوش ، د.علم وصنعت
رحمان فرنوش؛ مریم بهبودی
450,000
الگوریتم های تکاملی،شاه حسینی،د.علم صنعت
هادی شهریار شاه حسینی؛ محمدرضا موسوی میرکلائی؛ مرتضی ملاجعفری
260,000
مکانیک سیالات با کاربردهای مهندسی،قاهری،د.علم صنعت
ئی . جان فینه مور؛ جوزف بی . فرانزینی
380,000
طراحی شبکه های توزیع برق،هومز،جمالی،د.علم صنعت
ارکی لکروی؛ صادق جمالی؛ حسین شاطری؛ ادوارد هومز
190,000
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری،حسینی،د.علم صنعت
محمد سیدحسینی؛ مرتضی آموزگار
300,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
مهدی خاک زند؛ ایان اچ تامسون؛ کوروش آقابزرگی
100,000
بررسی سیستم های قدرت ج1،سعادت،کاظمی،و3،علم صنعت
هادی سعادت؛ احد کاظمی؛ شهرام جدید؛ حیدر علی شایانفر
240,000
مقابله با اختلال در گیرنده های GPS،موسوی میرکلایی،د.علم صنعت
محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمدجواد رضایی؛ امیر طباطبایی
180,000
فناوری کنترل نوین(تجهیزات و سامانه ها)،کیلیان،دوایی مرکزی،د.علم صنعت
امیرحسین دوایی مرکزی؛ میلاد نظر آهاری؛ حسام خاکسار
120,000
محیط های پاسخده ، بهزاد فر،علم صنعت
ای ین بنتلی؛ مصطفی بهزاد فر؛ آلن الکلک؛ پال مورین؛ سو مک گلین؛ گراهام اسمیت
200,000
روش المان محدود،راکی،کاوه،د.علم صنعت
علی کاوه؛ ک.س.راکی ؛ ه.ر.ایونس ؛ د.و.گریفس ؛ د.ا.ندرکوت
110,000
نظریه صف،مدرس،تیموری،د.علم صنعت
محمدمدرس ؛ ابراهیم تیموری
130,000
بانک اطلاعات علمی - کاربردی ج2 ویراست3 ، حق جو
مصطفی حق جو؛ علی اصغر صفائی
230,000
آمار احتمال مهندسی ،فروتن ، د.علم و صنعت
رحمان فرنوش؛ حسین فروتن
230,000
تحلیل ماتریسی سازه ها،کاوه،د.علم صنعت
علی کاوه؛ هایرتین.کاردستونسر
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه