ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 445
ansysبرای مهندسین جوش
اسلام رنجبر نوده
140,000
احتراق ذرات فلزی،بیدآبادی،د.امیرکبیر
مهدی بیدآبادی؛ جلیل فریدونی
210,000
استراتژی عملیات(استراتژی تولید و خدمات)،حسینی،د.امیرکبیر
ان. اسلک؛ محمد معطر حسینی؛ علی حسین زاده کاشان؛ ام. لوئیس
250,000
آشنایی با سیستم بانک اطلاعاتی ، دیت ، قلزم،د.امیرکبیر
سی. جی. دیت؛ حسین ابراهیم زاده قلزم
55,000
اصول سیستمهای تصویرگرپزشکی،شانگ، وفادوست،د.امیرکبیر
منصور وفادوست؛ شانگ ؛ اسمیت ؛ تسویی
180,000
اصول شیمی و کاربرد مواد رنگزا ، مرادیان،د.امیرکبیر
پل ریس؛ سیامک مرادیان؛ هاینزیچ زولینجر
13,000
اصول طراحی پی در سد سازی ، فهیمی فر
احمد فهیمی فر؛ حامد سروش
87,000
اصول قالبگیری مولکولی ، عبدوس،د.امیرکبیر
مجید عبدوس؛ عباداله اسدی؛ نغمه عرب زاده؛ صادق شوکتیان؛ سامان عضدی دیلمی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه