ناشر: جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 372
دستورالعمل آزمایشات عمومی و تخصصی ، کاظم آبادی ، جهادامیرکبیر
فاطمه زارع کاظم آبادی؛ سیده معصومه سادات میرنظامی
250,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی ( جلد اول ) ، نجاریان
سیامک نجاریان؛ برتیل جاکبسون؛ حلیه بصیریان؛ آلن موری؛ لیا ضیایی
200,000
خوردگی آرماتورها در بتن ، رمضانیان پور ، جهادامیرکبیر
علی اکبر رمضانیان پور؛ مصطفی جلال
240,000
روش های عملی در رنگرزی منسوجات ، اصلاحی ، جهادامیرکبیر
منصوره قنبرافجه؛ نیلوفر اصلاحی
180,000
کنترل اعوجاج در جوشکاری ، مندل ، رنجبرنوده ، جهادامیرکبیر
اسلام رنجبرنوده؛ ان آر مندل؛ محسن کارشناس
180,000
اصول مهندسی گودبرداری ، قنبری ، جهادامیرکبیر
علی قنبری؛ محمدجواد شعبانی
240,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی (جلد دوم) ، نجاریان
سیامک نجاریان؛ حلیه بصیرنیا؛ لیا ضیایی
200,000
آلودگی های محیط زیست ، علل ، مخاطرات و راهکارهای کاهش ، چوبکار ، جهادامیرکبیر
نسرین چوبکار؛ شاپور کاکولکی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ امیرمحمد امامی راد
200,000
پدیده های انتقال در محیط های متخلخل ، کرمی جهادامیرکبیر
حامد کرمی؛ سعیدآقا عزیزی؛ اسماعیل میرزایی قلعه
250,000
فرهنگ مهندسی ژئوتکنیک(انگلیسی-فارسی)شالکوهی،جهادامیرکبیر
عطا جعفری شالکوهی؛ محمدکاظم حجتی طالمی
300,000
مکانیک امواج آب ، آشتیانی،جهاد امیرکبیر
بهزاد عطایی آشتیانی؛ علی اصغر بهشتی
280,000
مبانی خوردگی فلزات و آلیاژها،جورشعبانی،جهادامیرکبیر
میلاد جورشعبانی؛ مهدیه راضی اسرمی؛ زهرا شریعتی نیا
195,000
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد ج1،وبستر،نجاریان،جهادامیرکبیر
سیامک نجاریان؛ جان وبستر؛ پوریا جعفری مقدم؛ نازیلا قاسمی کیانی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه