ناشر: علوم رایانه ، بابل
تعداد عنوان ها: 260
ICDL XP مهارت پنجم: پایگاه داده ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
100,000
ICDL XP مهارت چهارم : صفحات گسترده ، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت دوم: بکارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت دوم : به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت سوم: واژه پردازی به کمک کامپیوتر ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت ششم :ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
6,800
ICDL XP مهارت ششم: ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات ، قمی ، عباس نژاد
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت پنجم:پایگاه داده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
38,000
ICDL(مهارت چهارم:صفحات گسترده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت ششم:ارائه مطلب)
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
28,000
VHDL برنامه نویسی با مثال ویراست 4 ، قمی ، علوم رایانه
داگلاس پری؛ عین الله جعفرنژاد قمی
90,000
آشنایی با شبکه GSM ،عباس نژاد،علوم رایانه
رمضان عباس نژاد؛ حسن شمع علیزاده
150,000
اصول سرپرستی ،رضوی،وحیدی،علوم رایانه
حمیدرضا رضوی؛ جواد وحیدی؛ محمد خراسانی؛ سید عماد حسینی
150,000
اصول سرپرستی،رضوی،وحیدی،علوم رایانه
حمیدرضا رضوی؛ جواد وحیدی؛ عماد حسینی؛ محمد خراسانی
130,000
اصول طراحی صفحات وب،مسیبی،علوم رایانه
رضاعلی مسیبی؛ سوزان سویینی
30,000
اصول طراحی کامپایلرهای نوین،دیک گروان ، قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ دیک گراون؛ هنری ا.بال؛ سریل ج.اچ جاکوبس؛ کوین جی لنکندوین
28,000
اصول طراحی مدارهای منطقی،مانو،غنودی،و2،علوم رایانه
علیرضا غنودی؛ م.موریس مانو؛ چارلزآر.کیم
42,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه