ناشر: پرتوواقعه ، تهران
تعداد عنوان ها: 103
بیماری های عفونی در سگ و گربه (بیماری های ویروسی)، صالح زاده کازرونی ، پرتوواقعه
زهرا صالح زاده کازرونی؛ نغمه کبیری؛ مینو اهرچی فرشی؛ آتنا سلیمی
380,000
طراحی و مهندسی واکسن با روش های ایمونوانفورماتیک ، رنجبر ، پرتوواقعه
محمدمهدی رنجبر؛ سعید عالمیان؛ بهمن عابدی کیاسری؛ سعید عطائی کچوئی
350,000
راهنمای کاربردی پرورش شترمرغ، ایاز ، پرتوواقعه
مجتبی ایاز؛ سیدمسعود موسوی؛ علی حاجی بابایی
300,000
جنین شناسی و جوجه کشی شترمرغ،حاجی بابایی،پرتوواقعه
توماس تولی؛ علی حاجی بابایی؛ مجتبی ایاز
200,000
مواد معدنی در تغذیه حیوان و انسان،راسل مک،فضلی،پرتوواقعه
نسرین فضلی؛ لی راسل مک دوول؛ ناهید فضلی
450,000
مدیریت پرورش بوقلمون،سوهانی،پرتوواقعه
علی سوهانی؛ امیر خیرخواه؛ علی مسعودنیا
450,000
مدیریت و بیماری های(قناری،فنچ و مینا)،سندمایر،احسان،پرتوواقعه
محمدرضا احسان؛ پیتر سندمایر؛ پیتر کیل
250,000
مدیریت و پرورش شترمرغ،کریبیچ،موسوی،پرتوواقعه
مسعود موسوی؛ آندریاس کریبیچ؛ مادیاس زومر؛ علی غفوری
400,000
کاهش تلفات در جوجه شترمرغ ، فیلیپ ، ایاز ، پرتوواقعه
مجتبی ایاز؛ فیلیپ سی گلتس؛ ژیونگ میو
80,000
آسیب شناسی دامپزشکی دستگاه تنفس،تفتی،پرتوواقعه
عزیزاله خداکرم تفتی؛ صادق شیریان
250,000
پرورش زنبور عسل به زبان ساده،نیکخواه،پرتوواقعه
نور اله نینکخواه؛ مختار حق نیا؛ طاهره بقایی
250,000
راهنمای کاربردی کالبدگشایی پرندگان زینتی،احسان،پرتوواقعه
محمدرضا احسان؛ رابرت اشمیت؛ سعید ارازی؛ دروری ریویل؛ آرین شریفی؛ احسان قربانیون
250,000
تغذیه کاربردی گاو شیری،یانسری،پرتوواقعه
اسدا... تیموری یانسری؛ صادق کریم زاده
350,000
طب داخلی دام های بزرگ، رسولی،پرتوواقعه
آریا رسولی؛ تیموتی اچ. اگیلوی؛ محسن قانع؛ امیر کمیلیان
750,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه