کتابهای عمومی انتشارات فردوس و انتشارات فرهنگ روز به توزیع دانش نگار اضافه شد .
1398-01-24

نظر به همکاری جدید بین این موسسه و انتشارات فردوس و انتشارات فرهنگ روز

،همراهان گرامی  می توانند کتابهای درخواستی خود را از فهرست انتخاب و برای  ما

ارسال کنید.

 

.تلفن امورفروش: 66400220-66400144

 

تلگرام:  https://t.me/daneshnegar -@daneshnegar

 

جهت دانلود فهرست کتابها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل با لینک مستقیم