تعداد عنوان ها: 32,539
تحلیل محتوا در علوم انسانی ، معروفی
یحیی معروفی؛ محمدرضا یوسف زاده
210,000
فلسفه دین ، اعتمادی نیا ، 2203
مجتبی اعتمادی نیا؛ روح اله چاوشی
170,000
میکروب شناسی عمومی ، مهرابیان ، آییژ
صدیقه مهرابیان؛ مهدی منوچهری؛ سروش شهریارحسامی
200,000
مدیریت استراتژیک برند ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ محسن شربتیان
450,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
600,000
مدیریت بازاریابی ، خیری ، آویناقلم
دیویدلوون ؛ بهرام خیری؛ عالیه نصرالهی موزیرجی؛ رابرت استیون؛ بروس ورنن
390,000
وقتی نیچه گریست،اروین،حبیب،قطره
سپیده حبیب؛ اروین د.یالوم
440,000
تاریخ آلبانیایی های قفقاژ (تاریخ اران) ، غضنفری ، د.تهران
کلثوم غضنفری؛ موسی داسخورانتسی؛ جمشید قهرمانی
320,000
آینده پژوهی در سیستم های پیچیده ، بشیری
حسن بشیری؛ امیر ناظمی
250,000
تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی،والسترا،مرتضوی،فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی؛ پی. والسترا؛ محسن قدس روحانی؛ حسین جوینده
260,000
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی ، صادقی
احمد صادقی؛ فاطمه پورمحمد
149,000
خودآموز تصویری Word 2016 ، دهکردی ، کیان
امیر فروزنده دهکردی؛ آیلین مارمل
400,000
مدیریت استراتژیک (رویکرد کمی) ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ سهیلا داروئیان
200,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
امیر فتوت؛ برایان آلووی
550,000
طراحی و مهندسی واکسن با روش های ایمونوانفورماتیک ، رنجبر ، پرتوواقعه
محمدمهدی رنجبر؛ سعید عالمیان؛ بهمن عابدی کیاسری؛ سعید عطائی کچوئی
350,000
عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه ، ریاحی ، ارکان
حسین تاجمیرریاحی؛ سید سجاد صلاحی؛ علی پورعابدین
120,000
کلیات مشاوره و راهنمایی ، شمشیری ، آییژ
بابک شمشیری؛ فریبا خوشبخت
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه