تعداد عنوان ها: 32,709
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
180,000
قانون چک،سفته، برات 98،منصور
جهانگیر منصور
150,000
ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز ، هاشمی ، یزدا
سیده ام البنین هاشمی؛ سعیده منتظر؛ حامد نعمتیان؛ فاطمه ستوده؛ رضا خادم
850,000
طراحی مدارهای نیوماتیکی ، ستول ، زینل زاده ، یزدا
ورنر دپرت؛ اعظم زینل زاده؛ احمد حجتی؛ کورت ستول
600,000
نگارش و انتشار علمی موفق ، اسماعیلی ، چاپار
حیدر اسماعیلی؛ لین لویس گایلت؛ لتیزیا گاگلیلمو؛ زهرا کریم خانی
220,000
سازه در معماری،سالوادوری،گلابچی،د.تهران
ماریو سالوادوری؛ محمود گلابچی
380,000
بیولوژی کمپبل ج2،خانه زیست شناسی
مصطفی پویان و دیگران؛ نیل ؛ کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
770,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
210,000
فن لحیمکاری ، بروستر ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ ریچارد بروستر
200,000
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،جورج،صدرزاده طباطبایی،د.تهران
جورج . سی کنت؛ محمدحسین صدرزاده طباطبایی؛ لری میلر
1,500,000
الایضاح تصنیف نیشابوری،ارموی محدث،د.تهران
جلال الدین ارموی محدث؛ علم الدین فضل بن شاذان نیشابوری
900,000
مهندسی پمپهای درون چاهی ، میرانی ، یزدا
جی. کی. ان. ساکی؛ محمدرضا افضلی
700,000
مقدمه ای بر همسانه سازی ژن و تجزیه و تحلیل DNA ، تهرانی ، د.تهران
پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی . ای . براون
800,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه