موضوعات: 380-بازرگانی و ارتباطات وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 46
تحلیل تقاضای حمل و نقل ، کنفانی ، د.مدرس
امیررضا ممدوحی؛ ادیب کنفانی؛ میلاد مهدی زاده
500,000
تحلیل شبکه اجتماعی،جان اسکات،صادقی نژاد،د.فردوسی
جان اسکات؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهسا صادقی نژاد
140,000
بازاریابی بین المللی،بابایی زکلیکی، 367
محمد علی بابایی زکلیکی
130,000
اندیشیدن درباره فضا،مایک کرنگ،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ مایک کرنگ؛ نایجل ثریفت
400,000
سیستم های بانک اطلاعاتی ج1،و8،دیت،قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ سی.جی.دیت
250,000
گیاه پالایی مبانی و کاربردها،رهنما،صنعت نفت
حسن رهنما؛ ابراهیم علایی
400,000
فنون سرشماری در بوم شناسی،ساترلند،جنگجو،د.فردوسی
محمد جنگجو؛ ویلیام ج.ساترلند؛ منصور علی آبادیان؛ ریحانه عطار یزدی
250,000
تشریح مسائل انتگرال ، آخوندی ، فرهنگ روز
محسن آخوندی؛ غلامرضا توکلی
150,000
سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری،حاتمی نژاد،پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی؛ محمد میرسیدی
175,000
روابط فردی درون و برون سازمانی با توجه به عوامل روانی کارکنان
سیدکمال چهارسوقی؛ عباس کرامتی؛ هاشم نظری
195,000
تجارت الکترونیکی ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژاد ورزی؛ یوسف عباس نژادورزی
125,000
گردشگری دین و سفرهای معنوی ، قلی پور ، جامعه شناسان
محمدقلی پور؛ دالن جی.تیموتی؛ احسان مجیدی فرد؛ دانیل اچ.السن
120,000
ترافیک و حمل و نقل شهری ، سرور، تیسا
رحیم سرور؛ مهدی امینی
160,000
کسب و کار در عصر اطلاعات ، محمدی ، د.خواجه نصیر
شهریار محمدی؛ علیرضا مقدسی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه