موضوعات: 390-آداب و رسوم وآداب معاشرت و فرهنگ مردم
تعداد عنوان ها: 24
فرهنگ البسه مسلمانان،دزی،هروی،د.تهران
حسینعلی هروی؛ ر.پ.آ.دزی
300,000
دانش خانواده و جمعیت ، سالاری فر ، 1938
محمدرضا سالاری فر؛ حسین محمودیان؛ فیروزه غفاری
120,000
مدیریت رویدادهای ورزشی تفریحی نو گردشگری ، علی دوست قهفرخی ، آوای ظهور
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ ابراهیم دلدار؛ محمود باهمت؛ مجتبی ظریفی؛ علی افسای
90,000
هبوط ،دنیل کویین،قارونی،جهادمشهد
دانیال قارونی؛ دنیل کویین
40,000
مهاجرت بازنشستگان به مناطق روستایی،رضوانی،نورعلم
محمدرضا رضوانی؛ دیوید ال.براون و نینا گلاسگو؛ محمد اکبر پورسراسکانرود؛ مهدی سرخوش
75,000
نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی ، 313
کالوین جی. لارسن؛ غلامعباس توسلی؛ رضا فاضل
40,000
پوشاک در ایران باستان ، سیکارودی،امیرکبیر
فریدون پوربهمن؛ هاجر ضیاءسیکارودی
66,000
تشریفات ، شایان فخر ، سخنوران
محمدعلی شایان فخر؛ جهانگیر بخشی
49,000
داستان ارواح ، رضایی
احمد رضایی؛ هینز اینسو فنکل
42,000
ارتباطات و فرهنگ (1)، 428
مهدی بابایی اهری؛ آلفرد جی. اسمیت
55,000
نظریه های جامعه شناختی ، ریتزر ، مهدوی،شهیدبهشتی
جورج ریترز؛ محمد صادق مهدوی و همکاران
8,600