موضوعات: 360-مشکلات اجتماعی وانجمنها
تعداد عنوان ها: 285
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
جولی آن لسر؛ اسماعیل سعدی پور؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی ، صادقی
احمد صادقی؛ فاطمه پورمحمد
149,000
محیط زیست و بهداشت کارخانه ، گروئی ، تالاب
حمیده گروئی؛ تهمینه آتشگران
165,000
مدیریت محیط زیست، محمدنژاد، تالاب
شاهین محمدنژاد؛ فاطمه عبادتی
180,000
جرم شناسی،رحیمی نژاد،فروزش
اسمعیل رحیمی نژاد
350,000
حذف کربن دی اکسید ، با نگرش جذبی و غشایی ، مولوی ، د.شریف
حسین مولوی؛ اکبر شجاعی؛ سید عباس موسوی
400,000
قدرت علم و پویایی جهان ، بوچر ، کلاهی ، جهادمشهد
مایکل بوچر؛ مهدی کلاهی؛ مکس کروت
180,000
نشریه ض-682: آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش ، کمیته محافظت ساختمان
کمیته تخصصی آیین نامه محافظت ساختمان ها در براب آتش
200,000
آیین نگارش و گزارش نویسی،ابراهیمی،گسترش علوم پایه
فرشته ابراهیمی؛ لیلا عبدی؛ علی اکبر ابراهیمی
200,000
به سوی شهر امن تر؛ یکصد پرکتیس امیدبخش ، خانی ، کسری
مرکز بین المللی پیشگیری از جرم؛ سروش خانی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه