موضوعات: 360-مشکلات اجتماعی وانجمنها
تعداد عنوان ها: 207
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
اسماعیل سعدی پور؛ جولی آن لسر؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
برنامه ریزی مسکن پورمحمدی ، 426
محمدرضا پورمحمدی
90,000
مدیریت آموزشی(نظریه تحقیق و کاربرد)،1932
نادر سلیمانی؛ وین هوی سیسیل میسکل؛ محمود صفری؛ مرتضی نظری
350,000
مبانی روانی دوپینگ در ورزش ، منوچهری ، حتمی
جاسم منوچهری؛ فرشاد تجاری
150,000
اصول و مبانی بهداشت روانی ،شهیدی609
مصطفی حمیدیه؛ شهریار شهیدی
90,000
بازاریابی خدمات بیمه ، روستا ، واژگان خرد مشهد
احمد روستا؛ محمدعلی بخشی زاده
60,000
راهنمای سلامت کارگر ، طهماسبی ، حتمی
فرشید طهماسبی؛ محمد سلطانی؛ فرزانه حاتمی؛ محمودرضا تقی زاده مهدی خیرخیز
125,000
مدیریت مواد زائد جامد شهری و تولید ورمی کمپوست،صفاری،سروا
علیرضا صفاری؛ حسین علیدادی؛ دکتر نسرین رستمی؛ مریم عنادی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه