موضوعات: 540-شیمی و بلورشناسی وکانی شناسی
تعداد عنوان ها: 199
نگرشی برطیف سنجی به انضمام حل،و4،پاویا،موثق،علمی فنی
دونالد پاویا؛ برهمن موثق؛ گری لمپمن؛ جورج کریز
750,000
شیمی نیروگاه،زارعی تل آبادی،د.بهشتی
علی زارعی تل آبادی
600,000
روش های دستگاهی در الکتروشیمی ، گلابی ، د.مدرس
سیدمهدی گلابی؛ میرفضل اله موسوی کوزه کنان
400,000
راهنمای شیمی عمومی 2،و6،مورتیمر،بهزادی،علوم دانشگاهی
چارلز مورتیمر؛ کرامت الله بهزادی
200,000
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ ؛ وست؛ ویدا توسلی؛ هوشنگ خلیلی؛ هالر؛ کروچ
410,000
اصول تجزیه دستگاهی ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ ؛ هالر؛ نیمن
260,000
کاربرد نظریه گروه در شیمی،کاتن،صفری،زاهدی،د.بهشتی
ناصر صفری؛ فرانک آلبرت کاتن؛ منصور زاهدی
320,000
حل شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن . لواین؛ سیف الله جلیلی
220,000
گرافن با نگاهی بر فولرن و نانوله های کربنی،رضانبید،مهیاری،د.بهشتی
محمدرضا نیبند؛ مجتبی مهیاری؛ یاسمین بیده؛ حمید صادقی آبندانسری
110,000
شیمی تجزیه کمی ج1،هریس،انصافی،صنعتی اصفهان
علی اصغر انصافی؛ دانیل سی . هریس؛ حسن رحیمی منصور؛ حسن قاضی عسکر
186,000
حل مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
220,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار مکانیزم ها)،و5، کری،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس ا.کری؛ ابراهیم عامل محرابی؛ ریچاردج.ساندربرگ
330,000
شیمی ترکیبات کوئوردیناسیون،محمدپورامینی،د.بهشتی
مصطفی محمدپورامینی؛ ناصر صفری؛ خدابخش درزی نژاد
220,000
سیستم های کلوییدی و محلول های بیوپلیمری غذایی، قنبرزاده،د.شریف
بابک قنبرزاده؛ 0 ؛ هادی الماسی؛ نوشین نیک نیا
140,000
نگرشی بر شیمی تجزیه دستگاهی ، حاجی آقابابایی ، د.آ.شهرری
لیلا حاجی آقابابایی؛ 0 ؛ اعظم عقیلی
105,000
تجزیه طیف شیمیایی ج1،چالوسی،د.تربیت معلم
مرضیه چالوسی؛ جیمز دی اینگل جی آر؛ استانلی آر کروچ
160,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش b (واکنش و سنتزها ) ، و5 ، کری ، قاسمی ، نوآور
فرانسیس کری؛ حمید قاسمی؛ ریچارد ساندربرگ؛ محمد جعفری؛ شکوفه خسروی زاده
130,000
مقدمه ای بر طیف سنجی ویراست 4،پاویا،محرابی،واژگان خرد
دانلد ل.پاویا؛ محمد حکیمی؛ م.لمپمن؛ ابراهیم عامل محرابی؛ جورج س.کریز؛ جیمز ر.ویوین
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه