موضوعات: 990-تاریخ عمومی سایرقسمتهای جهان
تعداد عنوان ها: 18
بین النهرین و ایران در دوران باستان:کشمکش و تقابل3500-1600ق.م،باستی،1377
ولادیمیر لوکوئین؛ زهرا باستی؛ جان کرتیس
20,000
تاریخ اجتماعی(مسائل،راهبردها،روش ها)،فربرن، 1890
ابراهیم موسی پور بشلی؛ مایلز فربرن؛ محمدابراهیم باسط
145,000
تاریخ و روایت ، دهکردی
جلال فرزانه دهکردی؛ جفری رابرتز
40,000
روش شناسی تاریخ،پاکتچی،د.امام صادق
احمد پاکتچی؛ صالح زارعی
235,000
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
ژئواستراتژی قطبین (شمال و جنوب) ، نامی ، نیروهای مسلح
محمدحسن نامی؛ فریبرز احمدی دهکاء
50,000
شهر باستانی بیشاپور1814
علی‌ اکبر سرفراز؛ احمد چایچی امیرخیز؛ محمدرضا سعیدی
115,000
مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام 987
صالح احمدالعلی؛ هادی انصاری
15,000