موضوعات: 640-اقتصادخانواده وزندگی خانوادگی
تعداد عنوان ها: 134
68 روش برای طبخ میگو ، رشوند
شادی رشوند؛ ابوالفضل امیر دیوانی
25,000
آتی های اسلامی و بازارهای آنها ، عسکری
م. فهیم خان؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد بیگدلی؛ محمد میرزاده
10,000
ارتباطات انسانی،محسنیان،راد،1661
مهدی محسنیان راد
210,000
ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان،یاشار،امامقلی پور،نورعلم همدان
یاشار.آ.ازکان ؛ سارا امامقلی پور؛ بهزاد راعی؛ مریم توکلی
250,000
آشپزی ایتالیایی ، سولداتو ، محرمی
مونیکا دل سولداتو؛ نعیمه محرمی
60,000
اقتصاد خانوار ، استاجی ، د.امام صادق
علی استاجی؛ خلیل نوروزی
150,000
الگو و برش به روش متری لباس زنانه،وینفرد،مفرح،قطره
پری شهید مفرح؛ وینفرد آلدریچ
320,000
آموزش علمی کاربردی بهداشت و آراستگی ، شورابی
فاطمه شورابی؛ ناهید مهاجرزاده؛ پریچهر شادفر؛ معصومه نبوی
65,000
انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد،فام،فیروزی،عمیدی تبریز،آشینا
مسعود فیروزی؛ کیو.تون فام؛ رضا شهرکی؛ هانی هراتی
120,000
پاستا همه روش های پخت ، محرمی
نعیمه محرمی؛ مونیکا دل سولداتو
60,000
پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها،جاردین،خدارحمی روزبهانی،جهاداصفهان
شلی جاردین؛ روژینا خدارحمی روزبهانی؛ محمد فضیلتی
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه