موضوعات: 930-تاریخ جهان باستان
تعداد عنوان ها: 41
باستان شناسی ایلام، 1013
زهرا باستی؛ دنیل تی. پاتس
165,000
باستان شناسی چهل تکه،گاراژیان،علم آفرین،پاپلی
عمران گاراژیان؛ لیلا پاپلی یزدی؛ مریم دژم خوی؛ مریم نعمتی؛ آرمان مسعودی
80,000
باستان شناسی شناختی و تکامل انسان،فردریک،نیکنامی،د.تهران
سوفی.آ.دبون ؛ کمال الدین نیکنامی؛ مریم رمضانی؛ فردریک.ل.کولیج ؛ تامس وین
150,000
باستانشناسی غرب ایران، 586
زهرا باستی؛ فرانک هول؛ گرگوری ا.جانسون؛ هنری ت.رایت
175,000
بین النهرین و ایران در دوران هخامنشی،1439
زهرا باستی؛ گزارشی از سمینار ولادیمر لوکونین؛ جان کرتیس
22,000
تاریخ ادبیات ایران(2):از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول،میرباقری فرد،1931
علی اصغر میرباقری فرد؛ محمودبراتی ؛ حسین آقاحسینی
110,000
تاریخ تفکر باستان شناختی،تریگر،شاملو 1944
غلامعلی شاملو؛ بروس جی.تریگر
215,000
تاریخ هرودوت ، استوارت ، مازندرانی، علمی فرهنگی
علامعلی وحید مازندرانی؛ جیمز آلن استوارت اونز
37,000
جانور باستان شناسی،ریتز،نیکنامی،د.تهران
الیزابت جی.ریتز؛ کمال الدین نیکنامی؛ الیزابت س.وینگ؛ حسین صبری
350,000
درآمدی بر تاریخ پژوهی،استنفود،صادقی،977
مسعود صادقی؛ مایکل استنفورد
215,000
روشی تاریخی یا پارادایم آنال، استویانویچ، جهانگرد
نسرین جهانگرد؛ ترایان استویانویچ
24,500
روشهای سالیابی در باستان شناسی، 383
فرانک بحر العلومی شادپور آبادی
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه