موضوعات: 690-ساختمان و ساختمان سازی
تعداد عنوان ها: 397
976 نمودار تعادلی در علم مواد ، امیدی
مهدی امیدی؛ فرید حدادی؛ آرش شفیعی
75,000
اتوماسیون ساختمان،ساختمان هوشمند،نوری، یزدا
شنگ وی وانگ؛ مهرداد آقاجان نوری
120,000
آجرچینی و اجرای ساختمان ، ابراهیمی
کاظم ابراهیمی؛ کاظم یاوری نسب
18,000
اجزا و اجرای ساختمان،احمدی، نوآور
سعید احمدی؛ شنتیا محمودیان پور
190,000
آزمایش های مصالح ساختمانی ، نیاعمران،د.کردستان
محمد اسماعیل نیاعمران؛ زانیار میرزایی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه