موضوعات: 690-ساختمان و ساختمان سازی
تعداد عنوان ها: 441
تجهیزات رطوبت زدایی ASHRAE کتاب یازدهم ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمن ASHRAE آمریکا
172,000
گرمایش و سرمایش تابشی ASHRAE کتاب سوم ، افضلی ، یزدا
انجمنASHRAE آمریکا؛ محمدرضا افضلی
100,000
تجهیزات گرمایشی تابشی ASHRAE کتاب هشتم ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمن ASHRAE آمریکا
172,000
نشریه ض-253:آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد2800)،ویراست4،مسکن شهرسازی
کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
200,000
مصالح ساختمانی برای معماران ، تقی زاده ، د.تهران
کتایون تقی زاده؛ مژده تابش
480,000
تهویه طبیعی ساختمان ها ، بصام ، یزدا
جمیل بصام؛ درک کلمنتس؛ کروم
298,000
سرمایش و گرمایش ساختمان ASHRAE کتاب اول ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمنASHRAE آمریکا
148,000
تهویه مطبوع و توزیع هوا ASHRAE کتاب دوم ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمنASHRAE آمریکا
160,000
گرمایش و سرمایش ناحیه ای (DHC) ASHRAE کتاب ششم ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمنASHRAE آمریکا
264,000
فن ها و دستگاه های رطوبت زن ASHRAE کتاب دهم ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمنASHRAE آمریکا
128,000
کالبدشناسی دندان ها در اسب ، عزیزی ، نوربخش
پیمان عزیزی؛ بابک رسولی؛ امید زهتاب ور
200,000
راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع ، شادپی ، یزدا
والتر تی گروندزیک؛ بیژن شادپی
421,000
جوشکاری لوله ها ، پورترک ، یزدا
کامران پورترک؛ چارلز مک کانل
396,000
آشنایی با تجهیزات مکانیزه در مزارع پرورش دام و طیور ، مزیناتی
میترا مزینانی؛ مهدی عدالتی نسب؛ جعفر عدالتی نسب؛ عبدالرضا تقی زاده ریابی
150,000
هندبوک ASHRAE جلد3:تجهیزات گرمایش ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمن ASHRAE آمریکا
465,000
گرمایش و سرمایش هیدرولیک ASHRAE ، کتاب هفتم ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ انجمن ASHRAE آمریکا
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه