موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 363
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
محمد کریمی؛ بروس داویس؛ طاهره قائمی راد
430,000
اطلس جامع گیتاشناسی نوین ، گیتاشناسی
موسسه جغرافیایی گیتا شناسی سعید بختیاری
290,000
تئاتر فرانسه در قرن بیستم ، قاسمی ، د.بهشتی
روح الله قاسمی؛ فرانک اورارد
140,000
طراحی روستایی 2069
مهدی پورطاهری
160,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
پیتر آ. راجرسون؛ حمید شایان؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
درآمدی بر فلسفه تاریخ نی
احمد گل محمدی؛ مایکل استنفورد
300,000
مفهوم کلی تاریخ ، مهدیان ، اختران
علی اکبر مهدیان؛ رابین جورج کالینگوود
320,000
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
مت داکهام؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ حمیدرضا غفوری
370,000
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS ، عبادی ، کسری
مسعود عبادی؛ ناصر نجاتی؛ نسیم وحیدی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه