موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 351
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
محمد کریمی؛ بروس داویس؛ طاهره قائمی راد
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی-مسیحی، 2039
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
210,000
درآمدی بر فلسفه تاریخ نی
احمد گل محمدی؛ مایکل استنفورد
300,000
طراحی روستایی 2069
مهدی پورطاهری
160,000
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS ، عبادی ، کسری
مسعود عبادی؛ ناصر نجاتی؛ نسیم وحیدی
250,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
حمید شایان؛ پیتر آ. راجرسون؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
آموزش محیط زیست در قرن21،پالمر،خورشید دوست،757
علی محمد خورشید دوست؛ جوی ای.پالمر
190,000
تئاتر فرانسه در قرن بیستم ، قاسمی ، د.بهشتی
روح الله قاسمی؛ فرانک اورارد
140,000
مفهوم کلی تاریخ ، مهدیان ، اختران
رابین جورج کالینگوود؛ علی اکبر مهدیان
320,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مت داکهام؛ حمیدرضا غفوری
370,000
سامان دهی و آمایش سیاسی فضای شهری،احمدی پور،1916
زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه