موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 354
GIS به زبان ساده،مسگری،نیروهای مسلح
علی جهانی؛ سوسن مسگری
45,000
GPS و کاربرد آن
صالح آبادی
50,000
اتو اطلس ایران 1391
گیتاشناسی ؛ سعید بختیاری
25,000
اخبار الطوال:ابوحنیفه احمدبن داود دینوری،مهدوی دامغانی،نی
محمود مهدوی دامغانی؛ ابوحنیفه احمدبن داود دینوری
320,000
ایران شناسی،سعیدی 1604
محمدرضا سعیدی؛ بهزاد بلمکی
200,000
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، مخدوم،د.تهران
مجید مخدوم؛ علی اصغر درویش صفت؛ هورفر جعفرزاده؛ عبدالرضا مخدوم
120,000
اسلام و تمدن اسلامی(1)، 579
آندره میکل؛ حسن فروغی؛ هانری لوران
22,500
اسلام و تمدن اسلامی (2)، 580
حسن فروغی؛ آندره میکل؛ هانری لوران
17,500
آشنایان ره عشق،اسفندیار،پورجوادی،مرکزنشر
محمودرضا اسفندیار؛ گروهی از مولفان؛ نصرالله پورجوادی
53,000
اصول و مبانی GIS،عربی،د.شهیدرجایی
مهدی عربی؛ سارا حق بیان
200,000
اصول و مبانی پردازش داده های مکانی(فضایی)،بلیانی،آزادپیما
یدالله بلیانی؛ یاسر حیکم دوست؛ بهلول علیجانی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه