موضوعات: 910-جغرافیای عمومی
تعداد عنوان ها: 335
GIS به زبان ساده،مسگری،نیروهای مسلح
علی جهانی؛ سوسن مسگری
45,000
GPS و کاربرد آن
صالح آبادی
50,000
اتو اطلس ایران 1391
گیتاشناسی ؛ سعید بختیاری
25,000
اخبار الطوال:ابوحنیفه احمدبن داود دینوری،مهدوی دامغانی،نی
محمود مهدوی دامغانی؛ ابوحنیفه احمدبن داود دینوری
320,000
ایران شناسی،سعیدی 1604
محمدرضا سعیدی؛ بهزاد بلمکی
200,000
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، مخدوم،د.تهران
مجید مخدوم؛ علی اصغر درویش صفت؛ هورفر جعفرزاده؛ عبدالرضا مخدوم
120,000
اصول و مبانی GIS،عربی،د.شهیدرجایی
مهدی عربی؛ سارا حق بیان
200,000
اصول و مبانی پردازش داده های مکانی(فضایی)،بلیانی،آزادپیما
یدالله بلیانی؛ یاسر حیکم دوست؛ بهلول علیجانی
200,000
اطلس جیبی ایران (سبز) ، گیتاشناسی
گیتاشناسی ؛ سعید بختیاری
35,000
اطلس راههای ایران 1393،گیتاشناسی
گیتاشناسی ؛ سعید بختیاری
160,000
اطلس راههای ایران ، نیروهای مسلح
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
150,000
اطلس کشورهای جهان دفتر6:کشورهای آمریکا،نیروی مسلح
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
120,000
اطلس گیتاشناسی استانهای ایران ، گیتاشناسی
گیتاشناسی ؛ سعید بختیاری
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه