موضوعات: 630-کشاورزی وفنون مربوطه
تعداد عنوان ها: 2,421
آموزش تعمیر لوازم خانگی ، مسگری ، صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
650,000
مدیریت گله های بزرگ گاو شیری ، میرزایی الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ دیوید کی بید؛ مجتبی یاری
700,000
مامایی و بیماری های تولیدمثل گوسفند و بز،وجگانی،د.تهران
مهدی وجگانی؛ فرامرز قراگزلو؛ همایون محمودزاده
440,000
تشخیص و درمان بیماریهای سگ ، استرایتون،راسخی،نوربخش
ادی استرایتون؛ رضا بنادرخشان؛ صمد راسخی؛ جلال صابری شکیب
200,000
بیماری های عفونی در سگ و گربه (بیماری های ویروسی)، صالح زاده کازرونی ، پرتوواقعه
زهرا صالح زاده کازرونی؛ نغمه کبیری؛ مینو اهرچی فرشی؛ آتنا سلیمی
380,000
تولیدمثل بالینی گوسفند ، میرزایی ، د.شیراز
عبداله میرزایی؛ اصغر مقیسه؛ عادل مختاری
150,000
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری نیکخواه پادینا
علی نیکخواه -حمید امانلو-طاهره امیر ابادی -نجمه اسلامیان فارسونی؛ بوریم ان-آمتج
410,000
اگرواکولوژی و جستجو برای کشاورزی پایدار حقیقی ، فلاح ، د.شهرکرد
آلتیری ؛ سینا فلاح؛ نیکولز؛ منیر نظری؛ مریم روستایی
200,000
سلامت بذر ، صادقی ، د.تهران
رضا صادقی؛ الیاس سلطانی؛ عباس شرزه ئی
180,000
تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور ، رضایی توابع ، د.تهران
کامران رضایی توابع؛ پرومال ؛ بهمن پوریونس آبکنار؛ کاروسو؛ پاچایاپان
570,000
زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا ، امانلو
حمید امانلو؛ هیمبک ؛ استیونسون؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ برینکمن
100,000
دروس تخصصی مکانیک سنگ ، رادمنش ، پوران پژوهش
محمد عسکری دهج؛ سیدمهدی رادمنش؛ فریبرز گرگه؛ حسین بالی
580,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه