موضوعات: 630-کشاورزی وفنون مربوطه
تعداد عنوان ها: 2,189
THOMSONS SPECIAL VETERINARY PATHOLOGY ، افست ، کارلتون
William W. Carlton؛ M. Donald McGavin
49,000
آبیاری به روش کرتی_مسطح ، اری ، مصطفی زاده فرد
بهروز مصطفی زاده فرد؛ ال. جی. اری؛ آ. آر. ددریک؛ فرهاد موسوی
27,000
آبیاری سطحی(تئوری و عمل)،مصطفی زاده فرد،کنکاش اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد؛ والکر ؛ گی لرد؛ فرهاد موسوی
250,000
آبیاری قطره ای ، داسبرگ ، لیاقت ، د.تهران
عبدالمجید لیاقت؛ ساموئل داسبرگ؛ مازیار ملایی کندلوس
120,000
آبزیان و فرآوری،معینی،د.تهران
سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ مهداد مهدابی
330,000
آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی،جی.پتر،کافی،جهادمشهد
محمد کافی؛ جی . پتر؛ علی گنجعلی؛ احمد نظامی
15,500
احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان ، افضل زاده،د.تهران
احمد افضل زاده؛ آلدرمن ؛ جمال سیف الدینی
14,000
احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان ، نوید شاد،حق شناس
علیرضا جعفری صیادی؛ جی . آلدرمن؛ بهمن نوید شاد؛ بی . آر . کوتریل
25,000
احتیاجات غذایی ماهی،شیرمحمد،دانش نگار
فاطمه شیرمحمد؛ کمیته تغذیه دام شورای ملی تحقیقات آمریکا؛ مرتضی مهری
25,000
احتیاجات و حد مجاز ویتامینها در تغذیه طیور ، رضامند،برهمند
دبلیو هرساین؛ پدرام رضامند؛ کامران رضا یزدی؛ دی؛ جی؛ ای؛ کول
4,500
اختلالات متابولیک و مایکوتوکسین ها در پرندگان ، لیسون ، جعفری،د.چمران
رمضانعلی جعفری؛ اس. لیسون؛ جی. دیاز؛ منصور میاحی؛ جی. دی. سامرس
110,000
اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور ، کرمانشاهی،سناباد مشهد
اس. لیسون - جی. دیاز - جی. دی. سامرز؛ حسن کرمانشاهی؛ محمدرضا اکبری؛ مهدی بهگر؛ محسن دانشیار
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه