موضوعات: 610-علوم پزشکی
تعداد عنوان ها: 1,234
فناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی ، خادمی ، جهادامیرکبیر
میدیا خادمی؛ علی نیکو؛ حامد کیوانپورایرانی
260,000
تاریخ فن آوری در جهان ، هدریک ، احمدی ، دانش نگار
فرج اله احمدی؛ دانیل هدریک
390,000
شناخت رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی،برونو،خدایاری فرد،د.تهران
محمد خدایاری فرد؛ برونو ای.کایون؛ کوروش محمدی حاصل؛ مریم دیده دار
470,000
شیمی ترکیبات و فراورده های غذایی فراسودمند ، موحدی ، د.تهران
علی اکبر موسوی موحدی؛ مریم مصلحی شاد؛ مریم سلامی
300,000
بافت شناسی مقایسه ای،پوستی،د.تهران
ایرج پوستی؛ مسعود ادیب مرادی؛ افسانه فضیلی
420,000
آموزش جامع و کاربردی تمرینات معلق با جی داوز ، صادقی ، پادینا
حیدر صادقی؛ سیاوش شیروانی پور؛ سیما محمدآملی
340,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی (جلد دوم) ، نجاریان
سیامک نجاریان؛ حلیه بصیرنیا؛ لیا ضیایی
200,000
دستیار دندان پزشک،واحد علوم پزشکی جهاد،س.جهادتهران
واحد علوم پزشکی جهاد دانشگاهی تهران
490,000
درمان کوتاه مدت راه حل محور ، مدنی ، د.تهران
یاسر مدنی؛ هاروی راتنر؛ ایوان جورج؛ کریس ایوسون
330,000
تمرین با دمبل ، خاوری ، د.یزد
لیلی خاوری؛ آلن هدریک؛ میثم صفاری
580,000
بیومکانیک و پاتوبیو مکانیک عضلات آوای ظهور
یحیی سخنگویی؛ زهره افشارمند
500,000
زمین شناسی پزشکی ، اثرات زیست طبیعی بر سلامت عمومی ، امیررود ، تالاب
اوله سلینوس؛ عیسی متاجی امیررود؛ رابرت بی. فینکلمن؛ مریم نیک پور؛ ژوره ای سنتنو
400,000
تکنیک های شگفت انگیز پرورش اندام ، امیری ، نشرورزش
احسان امیری؛ بن پاکولسکی؛ کیوان مرادیان؛ مهدی صادقی
300,000
اصول سیستمهای تصویرگرپزشکی،شانگ، وفادوست،د.امیرکبیر
شانگ ؛ منصور وفادوست؛ اسمیت ؛ تسویی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه