موضوعات: 610-علوم پزشکی
تعداد عنوان ها: 1,212
اصول فلسفه تربی بدنی ، د.تهران
محمد نبوی؛ احمد حق دوستی
160,000
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 2جلدی ، سمبر ، توحیدی ، د.بهشتی
هرمان سمبر؛ ساناز حریری تبریزی؛ لیلا یاوری؛ توماس جانسون
650,000
فیزیولوژِی فعالیت بدنی و ورزش جلد1 ، لاری کنی ، اسد ، حتمی
کی.بریچ ؛ مهرداد فتحی؛ دی.مک لارن؛ محمد مسافری ضیاالدینی؛ کی.جرج ؛ زهرا عرب نرمی
325,000
آزمون های رشد حرکتی انسان ، فارسی ، د.بهشتی
علیرضا فارسی؛ زهرا انتظاری خراسانی
250,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی (جلد دوم) ، نجاریان
سیامک نجاریان؛ حلیه بصیرنیا؛ لیا ضیایی
200,000
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،خدایاری فرد،آوای نور
محمد خدایاری فرد؛ فرامرز سهرابی
460,000
محیط های حرارتی و انسان،پارسون،گلبابایی،د.تهران
ک.سی.پارسون ؛ فریده گلبابایی؛ حمیدرضا حیدری؛ محمد حاج آقازاده؛ مهدی زارع؛ فرهادفروهرمجد
220,000
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی،توحیدخواه،د.امیرکبیر
فرزاد توحید خواه؛ فاطمه یاوری
150,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی ( جلد اول ) ، نجاریان
برتیل جاکبسون؛ سیامک نجاریان؛ آلن موری؛ حلیه بصیریان؛ لیا ضیایی
200,000
کمک ها اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح،س.جهادتهران
منیژه ملازنیل؛ معصومه نظری؛ سپیده بیکیان؛ سپیده حسینیان؛ ساناز فرهاد
270,000
اصول سیستمهای تصویرگرپزشکی،شانگ، وفادوست،د.امیرکبیر
شانگ ؛ منصور وفادوست؛ اسمیت ؛ تسویی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه