موضوعات: 620-مهندسی وعملیات وابسته
تعداد عنوان ها: 3,903
20 پروژه کاربردی با PIC ، موسوی تقی آبادی ، پرتونگار
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ علی زاهد کامه علیا؛ محسن حسینی
85,000
303 مدار،خوش کیش،کیان رایانه سبز
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000
305 مدار ، الکترونیکس ، خوش کیش
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000
30 آزمون مدار منطقی ، مقسمی
مقسمی؛ جمعدار؛ یوسفی؛ نصیری
46,000
40 Arduino ، عطاران
محمد عطاران
170,000
55 دلیل برای مهندس شدن،شولتز،اویسی،طراح
شهرناز اویسی؛ اکه هارت د.شولتز؛ حسین بیراوند؛ اکبر شیرخورشیدیان
120,000
Ablative Thermal Protection Systems ، بهرامیان
احمدرضا بهرامیان
250,000
ansysبرای مهندسین جوش
اسلام رنجبر نوده
140,000
ASM HANDBOOK METALS VOLUM 6 ، افست
DAVIDLETOYOL 80N
110,000
ASM METALS HANDBOOK VOL 10 ، افست
MATERIALS CHARACTERIZATION
140,000
ASM METALS HANDBOOK VOL 15 ، افست
DAVIDLETOYOL 80N
90,000
DATA SHEET BOOK 2
الکترو الکترونیکس
10,000
ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS ، افست
STEPHEN J . CHAPMAN
14,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه