موضوعات: 620-مهندسی وعملیات وابسته
تعداد عنوان ها: 4,048
10 پروژه با AVR ، کاظم لو،آفرنگ
مهدی کاظم لو؛ مهدی حسینی دستجردی
210,000
1150 تست برق خودرو درجه2،ساور علیا،صفار
عبداللهساور علیا؛ محمدرضا براری
110,000
20 پروژه کاربردی با PIC ، موسوی تقی آبادی ، پرتونگار
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ علی زاهد کامه علیا؛ محسن حسینی
85,000
301 مدار،خوش کیش،کیان رایانه
رضا خوش کیش؛ اکتور الکترونیکس
80,000
302 مدار،خوش کیش،کیان رایانه
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000
303 مدار،خوش کیش،کیان رایانه سبز
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000
305 مدار ، الکترونیکس ، خوش کیش
الکتور الکترونیکس؛ رضا خوش کیش
80,000
309 مدار الکتور الکترونیکس،محبت زاده،کانون نشرعلوم
الکتور الکترونیکس؛ پوپک محبت زاده
185,000
30 آزمون مدار منطقی ، مقسمی
مقسمی؛ جمعدار؛ یوسفی؛ نصیری
46,000
310 مدار الکترو الکترونیکس،قنبری یوسف آبادی،کانون نشرعلوم
لیلا قنبری یوسف آباد؛ الکترو الکترونیکس؛ سکینه قنبری یوسف آباد
140,000
311مدار الکترو الکترونیکس با CD ، نمازی
ابراهیم زاده غیاث و مهناز نمازی
150,000
35پروژه بامیکروکنترلرARM،یوسف آباد،کانون نشرعلوم
برت ون دام؛ لیلا قنبری یوسف آباد
100,000
50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی ، هارپر ، مهربان جهرمی
گیوین دی جی هارپر؛ مهربان جهرمی و پور شاهینیان
80,000
55 دلیل برای مهندس شدن،شولتز،اویسی،طراح
اکه هارت د.شولتز؛ شهرناز اویسی؛ حسین بیراوند؛ اکبر شیرخورشیدیان
120,000
922406
محمود دیانی؛ استفن .جی . چاپمن
320,000
926310
سهیل صادقی؛ سامان صادقی
100,000
927769
محمدحسین علیزاده برزی
160,000
928333
محمدحسین علیزاده برزی
280,000
Ablative Thermal Protection Systems ، بهرامیان
احمدرضا بهرامیان
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه