موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,661
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
محمدعلی شاه حسینی؛ جف دایر؛ سعید امیرعبداللهیان؛ پل گادفری؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ مایک گرگس بای؛ کاوه حاتمی
440,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
محمد حقیقی؛ بودو اشلیگل میلخ
420,000
راهبردها و روش های قیمت گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) ، نظری ، د.تهران
محسن نظری؛ توماس نیگل؛ شهریار پاوندی؛ جان هوگان؛ ژورف زیل
550,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
سیروس تابش؛ دیوید مگی؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی ، غفاری ، د.یزد
محمد غفاری -امیررضاکنجکاو منفرد
350,000
نوآوری باز ، پژوهش ، مدیریت و عمل ، جوتید ، یزدی ، د.بهشتی
جوتید ؛ محمد صادق خیاطیان؛ غلامرضا توکلی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مرتضی احمدی؛ اسماعیل قادری
450,000
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
محمد اعرابی؛ رابرت سایمونیز؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
حسابداری مدیریت جلد1 ، سلیمانی امیری ، د.الزهرا
غلامرضا سلیمانی امیری؛ گریسون ؛ نورین وبرور؛ حسین ابوطالبی
320,000
درآمدی بر انواع هوش در سازمان ، نیک پور ، جهادتهران
امین نیک پور؛ راحله چمنی فرد؛ حسین صداقت
305,000
مبانی اندازه گیری کار ، غلامی ، د.تهران
آنیل میتال؛ آنوپ دسایی؛ آشی میتال
360,000
600-تکنولوژی(علوم کاربردی)
سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ فاطمه جلالی
550,000
مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر) ، عادل آذر ، د.مدرس
عادل آذر؛ آمیت بیتیتسی؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی
420,000
مدیریت استراتژیک برند الکساندر چرنو  سلطانی  جلال زاده
حسین علی سلطانی؛ الکساندر چرنو؛ سیدرضا جلال زاده
450,000
آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت ، رضایی نور ، د.قم
جلال رضایی نور؛ سیدمهدی روحانی پور
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه