موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,600
101 بازی مدیریتی ، موسوی
بهرنگ موسوی
45,000
101 روش تبلیغ و بازاریابی کسب و کار ، گریفیتس،قلم باز،بهتاپژوهش
سودابه قلم باز؛ آندرو گریفیتس؛ سپیده قلم باز؛ فهیمه نصیری
59,000
101 شغل اینترنتی در منزل ، سوئینی ، مهاجری
علیرضا مهاجری؛ سوزان سوئینی؛ مریم فتاح زاده و همکاران
65,000
101 مسأله مدیریت پروژه و حل آنها ، توماس کندریک
محمد شیخیان تعلقی؛ تام کندریک؛ حامد حسین دیزیند
70,000
101 مسئله مدیریت پروژه هو راهکارهای آن ها ، کندریک ، عبدالهیان ، س.جهادتهران
واحد عبدالهیان؛ تام کندریک؛ یحیی توکلی؛ محسن مرادی
110,000
1300 واژه ضروری حسابداری،سپاسی،دایره دانش
سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور؛ رویا منصور لکورج
135,000
1717 تست زبان تخصصی در مدیریت ، دلوی
محمدرضا دلوی اصفهان
21,000
17 اصل کار تیمی،مکسول،عزیزی،رویای سبز
محمدعلی عزیزی؛ جان مکسول
150,000
2002 نکته در مدیریت ، دلوی
دلوی اصفهانی
25,000
44 درس در مدیریت زنجیره تامین ، حمیدی
ناصر حمیدی؛ مصطفی ملکی صومعه لو
25,000
50 روش برای مدیریت تیم فروش،علوی،کانون نشرعلوم
یحیی علوی؛ فرزانه شوقی لیسار
140,000
5 نقطه قدرت خود را بشناسید، تام راث ، کامگار ، پارسیا
امیر کامگار؛ تام راث؛ مهتاب بیات ریزی
95,000
MBA در یک روز ، وحدت دوست
علی وحدت دوست؛ استیون استرالزر
100,000
QFD درصنعت و خدمات ، صفری ، د.تهران
حسین صفری؛ جلیل حسن قاسمی
160,000
ابزار دقیق(اصول و کاربردها)،نیک پرور،علمیران تبریز
سیما نیک پرور؛ مهدی اختیار وکالتی
150,000
ابزارهای کیفیت برای مدیریت پروژه های ساخت و ساز ج1،رومن،نیلی پور طباطبایی
اکبر نیلی پور طباطبایی؛ عبدالرزاق رومن؛ مختار حسینی
115,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه