موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,612
پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری ، بنی مهد ، ترمه
بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور
450,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد 1 ، سجادی ، صفار
سیدحسین سجادی؛ محمد شاه ولی
460,000
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی ، امین ، د.تهران
دیوید دوبورا؛ فرشته امین؛ فاطمه کرمی؛ ویلیام راسول
280,000
هنر اوج گیری ، سعادت
سعید سعادت
300,000
تامین مالی جمعی ، مهرنوش ، دانش نگار
مینا مهرنوش؛ مجتبی بهرامی گرو
500,000
انتقال یادگیری در سازمان ها ،عشرت آبادی ، د.تهران
حسن محجوب عشرت آبادی؛ کت اشنایدر؛ کریم شاطری
180,000
درآمدی بر پایش پروفایل های خطی ، کاظم زاده ، د.مدرس
رضا برادران کاظم زاده؛ مونا ایوبی؛ بهنوش کوهستانی؛ امیرحسین امیری
400,000
مدیریت نیروی کار سیار ، میرسپاسی ، میر
ناصر میرسپاسی؛ مایکل کرات؛ لقمان رحمانپور
77,000
بازی وارسازی (گیمیفیکشن) ، کریمی ، ادیبان روز
کوین ورباخ ادن هانتر؛ کیانوش کریمی؛ سیاوش صلواتیان؛ داتیس خواجه ئیان
180,000
تهویه صنعتی ، جعفری ، فدک
انجمن بهداشت صنعتی امریکا؛ محمدجواد جعفری
480,000
گفتمان و مدیریت ، موتنر ، لوگوس
روح اله عطایی؛ گرلینده موتنر
350,000
طراحی بسته بندی موفقیت نام تجاری محصول از مفهوم تا قفسه ، شریف زاده
محمدرضا شریف زاده؛ کلیمچاک ؛ کریمی پور؛ پورعلی
475,000
مدیریت نتیجه محور ، کتابچی ، تالاب
حامد کتابچی؛ مهدی صاغی جدید
135,000
بازاریابی اسلامی ، نوروزی ، ادیبان روز
حسین نوروزی؛ نستروویچ ؛ سینا جنتی
320,000
روش شناسی پژوهش های حسابداری ، خواجوی ، د.تهران
شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی
440,000
طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف
جیم هوران؛ سیدعلیرضا فیض بخش
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه