موضوعات: 810-ادبیات آمریکایی به زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 54
اسبان اساطیری ، جواهری
محمد رضا جواهری
300,000
چگونه یک مقاله ISI بنویسیم ، خسروی ، فدک
یحیی خسروی؛ نرمین حسن زاده رنگی
200,000
ذهن هوشیار در جهان فیزیکی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ ایوان اسکوئر
240,000
راز نوشتن ، حاج قاسم ، نگاه
استیفن کینگ؛ علی حاج قاسم
280,000
شیوه نامه تنظیم پایان نامه ، رسولی آزاد ، پادینا
محمدرحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسنخانی
100,000
تابستان،ادیت وارتون،بلوری،نی
مزدک بلوری؛ ادیت وارتون
160,000
زبان شناسی و رمان ،راجر فالر،غفاری،نی
محمد غفاری؛ راجر فاولر
240,000
غلط ننویسیم،نجفی،مرکز نشر
ابوالحسن نجفی
210,000
شرح مثنوی شریف جلد1 ، فروزانفر ، د.تهران
بدیع الزمان فروزانفر
180,000
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه،کاشانی،همایی،هما
علامه جلال الدین همایی؛ عزالدین محمودبن علی کاشانی
205,000
شرح الشواهدالشعریه فی کتاب جواهرالبلاغه(قسم البدیع) 1849
محمد فاضلی؛ محمدرضا ابن الرسول؛ امیرصالح معصومی
80,000
نگارش پیشرفته(ویراست3)،بوستامانته، 492
فلورسیتا بوستامانته
180,000
شیوه نامه ویرایش،ذوالفقاری،د.تربیت مدرس
حسن ذوالفقاری؛ ابراهیم خدایار
100,000
درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات ، جعفر پوینده ، نقش جهان
آدرنو ایوتادیه؛ محمد جعفر پوینده؛ باختین؛ برشت بوتور زیما کوهلر
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه