موضوعات: 810-ادبیات آمریکایی به زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 62
دیداری با اهل قلم 2جلدی ، علمی
غلامحسین یوسفی
275,000
وقتی نیچه گریست،اروین،حبیب،قطره
سپیده حبیب؛ اروین د.یالوم
440,000
مکتب های ادبی ، شمیسا
سیروس شمیسا
250,000
پیرمرد و دریا ، فرامرزی ، نگاه
محمدتقی فرامرزی؛ ارنست همینگوی
180,000
هدیه آکابار ، دامغانی ، فردوس
فریده مهدوی دامغانی؛ آگ ماندینو
300,000
درآمدی بر ادبیات تطبیقی 2237
فرانسوا بوست؛ علی رضا انوشیروانی؛ لاله آتشی؛ رقیه بهادری
260,000
اسبان اساطیری ، جواهری
محمد رضا جواهری
300,000
چگونه یک مقاله ISI بنویسیم ، خسروی ، فدک
یحیی خسروی؛ نرمین حسن زاده رنگی
200,000
ذهن هوشیار در جهان فیزیکی ، یزدانی
ایوان اسکوئر؛ احمد یزدانی
240,000
زبان شناسی و رمان ،راجر فالر،غفاری،نی
محمد غفاری؛ راجر فاولر
240,000
شیوه نامه تنظیم پایان نامه ، رسولی آزاد ، پادینا
محمدرحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسنخانی
100,000
تابستان،ادیت وارتون،بلوری،نی
مزدک بلوری؛ ادیت وارتون
160,000
راز نوشتن ، حاج قاسم ، نگاه
استیفن کینگ؛ علی حاج قاسم
280,000
غلط ننویسیم،نجفی،مرکز نشر
ابوالحسن نجفی
210,000
شرح مثنوی شریف جلد1 ، فروزانفر ، د.تهران
بدیع الزمان فروزانفر
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه