موضوعات: 590-علوم جانوری
تعداد عنوان ها: 214
آسیب شناسی سیستمیک ماهی ، فرگوسن ، شاهسونی،د.فردوسی
داور شاهسونی؛ هیود بلیو فرگوسن؛ احمدرضا موثقی
28,000
استراتژی های بقا ، فیض اللهی
کاوه فیض اللهی؛ راگویندرا گدگکر
33,000
استریوتایپی:ریشه یابی و کاربرد آن در آسایش جانوران،میسن،قاهری،حق شناس
جورجیا میسن؛ حامد قاهری؛ سجاد شجاعی؛ جفری راشن؛ عیسی دیرنده
135,000
اصول جانورشناسی هیکمن ، ویرایش 15 ، درویش ، خانه زیست شناسی
گروه مترجمین؛ هیکمن ؛ جمشید درویش
650,000
اطلس آناتوم ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ماهی زبرا،هولدن،هولاسو،س.جهادتهران
هومن رحمتی هولاسو؛ ژوزف هولدن؛ لسترلایفیلد ؛ مرتضی حسینی؛ جنیفر متیو؛ سارا شکرپور؛ ملیکا قلیچ پور؛ نسیم آگاهی
120,000
اکوفیزیولوژی جانوران آبزی،نوری موگهی،س.جهادتهران
محمد حسین نوری موگهی؛ محمدباقر نبوی؛ طاهری میرقائدی؛ زهرا حیدری؛ احمد سواری؛ حمید چوبینه؛ احمد قرائی
120,000
اکولوژی حشرات(مفاهیم و کاربردها)،عاشوری،د.تهران
احمد عاشوری؛ مارتین آر.اسپایت؛ ندا خردپیر؛ مارک دی.هانتر؛ آلن دی.وایت
260,000
الفبای نابودی جانوران ( کتابهای سبز)، کروبی
هایده کروبی؛ ساندرا و ویلیام مارکل
9,000
آندرولوژی وتلقیح مصنوعی درحیوانات اهلی،ریاسی،د.اصفهان
احمد ریاسی؛ بی.کی. سینگ؛ نگین جمالی امام قیس؛ سیدمحسن کمال علوی
128,000
انگل های آکانتوسفال و گونه هایشناساییشده در ایران،توکل، دانش نگار
ساره توکل؛ بهیار جلالی جعفری؛ علی حلاجیان
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه