موضوعات: 590-علوم جانوری
تعداد عنوان ها: 224
آسیب شناسی سیستمیک ماهی ، فرگوسن ، شاهسونی،د.فردوسی
داور شاهسونی؛ هیود بلیو فرگوسن؛ احمدرضا موثقی
28,000
استراتژی های بقا ، فیض اللهی
کاوه فیض اللهی؛ راگویندرا گدگکر
33,000
استریوتایپی:ریشه یابی و کاربرد آن در آسایش جانوران،میسن،قاهری،حق شناس
جورجیا میسن؛ حامد قاهری؛ جفری راشن؛ سجاد شجاعی؛ عیسی دیرنده
135,000
اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان،واکر،حدادزاده،د.تهران
حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی نیا
38,000
اصول رده بندی جانوری،کاپور،صحراگرد،د.گیلان
احد صحراگرد؛ وی . سی . کاپور؛ جلیل حاجی زاده
19,500
اطلس آناتوم ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ماهی زبرا،هولدن،هولاسو،س.جهادتهران
هومن رحمتی هولاسو؛ ژوزف هولدن؛ مرتضی حسینی؛ لسترلایفیلد ؛ سارا شکرپور؛ جنیفر متیو؛ ملیکا قلیچ پور؛ نسیم آگاهی
120,000
اطلس گونه های شاخص گیاهی وجانوری استان سیستان و بلوچستان
غلامرضا نوری؛ علیرضا شهریاری؛ ملیحه عرفانی
150,000
اکوفیزیولوژی جانوران آبزی،نوری موگهی،س.جهادتهران
محمد حسین نوری موگهی؛ محمدباقر نبوی؛ طاهری میرقائدی؛ زهرا حیدری؛ احمد سواری؛ حمید چوبینه؛ احمد قرائی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه