موضوعات: 580-علوم گیاهی
تعداد عنوان ها: 225
بذر: فیزیولوژی نمو ، جوانه زنی و خواب ، بیولی ، سورکی ، د.شهرکرد
بیولی ؛ علی عباسی سورکی؛ هورست؛ برادفورد
290,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
مبانی ریخت شناسی و تشریح گیاهان،دوالفقاری نسب،مرزدانش
رحیم ذوالفقاری نسب؛ حسن قربانی قوژدی؛ عباس بیابانی؛ محمدرضا عامریان
200,000
اصول و مبانی کشت بافت گیاهی،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ سعید سیدهاشمی
150,000
توالی یابی DNA روش ها و کاربردها ، فهمیده ، د.زابل
آنجانا مونشی؛ لیلا فهمیده؛ احسانه خدادادی
200,000
گیاه شناسی د.تبریز
هوشنگ نصرتی
500,000
راهنمای کشت زعفران در ایران،استکی،مرزدانش
معصومه استکی؛ سعید دوازده امامی؛ فریبا حسینی
120,000
فیزیولوژی خواب و جوانه زنی بذر،قاسمی گلعذانی،د.تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعید قاسمی
75,000
اصول نوین کشت و پرورش زعفران،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ مریم انوری نصرت
170,000
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج2،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
محمد کافی؛ تایزو زایگر؛ اسکندر زند؛ بهنام کامکار
320,000
تغذیه گیاهان،داشادی،بابایی نژاد،مرزدانش
مختار داشادی؛ تیمور بابایی نژاد
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه