موضوعات: 580-علوم گیاهی
تعداد عنوان ها: 229
اختلالات عناصر غذائی در گیاهان زینتی و غیر مثمر ، برگمان
عبدالرضا باقری؛ ورنر برگمان؛ احمد نظامی
13,500
اصول اصلاح نباتات،خدامباشی،د.شهرکرد
محمود خدامباشی؛ محمد ربیعی
130,000
اصول قارچ شناسی (ویراست 4)،صارمی،جهادمشهد
حسین صارمی؛ آلکسو پولوس؛ میمس؛ ابراهیم پیغامی؛ بمک ول؛ مقصود پژوهنده
97,000
اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی ، مراقبی،د.آ.شهرری
فرهنگ مراقبی؛ آرتیکاس اعتماد زاده
30,000
اصول کشت سلول و بافت گیاهی،سادات نوری،جهادتهران
احمد سادات نوری؛ مسعود میر معصومی؛ نسیبه السادات میرباقر
55,000
اصول نوین کشت و پرورش زعفران،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ مریم انوری نصرت
140,000
اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی،اردکانی،د.تهران
محمدرضا اردکانی؛ آرویند. م. دوپته؛ مانوئل لیورا؛ اوژن رضانادور
73,000
اصول و مبانی کشت بافت گیاهی،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ سعید سیدهاشمی
150,000
اکوفیزیولوژی بذر،قاسمی گلعذانی،د.تبریز
کاظم قاسمی گلغذانی؛ افسانه چادر دوز جدی؛ جواد بخشی؛ منوچهر شیری جناقرد
100,000
اکوفیزیولوژی گیاهی 2جلدی،لمبرز،کوچکی،د.فردوسی
لمبرز ؛ علیرضا کوچکی؛ اسکندر زند؛ چاپین؛ پونز؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سعید رضاوصال
250,000
اکوفیزیولوژی گیاهی ، اردکانی،د.تهران
محمدرضا اردکانی؛ ژان کلود لکرک؛ فرهاد محبتی
58,000
اکوفیزیولوژی گیاهی:اکوفیزیولوژی برهمکنش های فسفر و گیاه،وایت،علیخانی،د.تهران
حسینعلی علیخانی؛ فلیپ جی.وایت؛ جان پی.هاموند؛ غلامعباس اکبری؛ مهدی قورچیانی
160,000
اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک،سازگاری های موجودات زنده بیابانی،زهتابیان،د.تهران
غلامرضا زهتابیان؛ جی. ای. ویکنز؛ احسان شهریاری؛ آیشام؛ نورفولک؛ محمدرضا جوادی
46,000
اکوفیزیولوژی گیاهی،لارچر،سلطانی،جهاد مشهد
عوض کوچکی؛ والتر لارچر؛ افشین سلطانی؛ مهدی عزیزی
83,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه