موضوعات: 580-علوم گیاهی
تعداد عنوان ها: 226
فناوری فرآوری زعفران ، مختاریان ، پادینا
محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی
300,000
مبانی فیزیولوژِیکی کاربرد مواد رشد گیاهی،آرتکا،حجازی،د.تهران
اسدالله حجازی؛ ریچارد ان آرتکا؛ محمد کفاشی صدقی
420,000
بذر: فیزیولوژی نمو ، جوانه زنی و خواب ، بیولی ، سورکی ، د.شهرکرد
علی عباسی سورکی؛ بیولی ؛ هورست؛ برادفورد
290,000
اصول و مبانی کشت بافت گیاهی،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ سعید سیدهاشمی
150,000
مبانی ریخت شناسی و تشریح گیاهان،دوالفقاری نسب،مرزدانش
رحیم ذوالفقاری نسب؛ حسن قربانی قوژدی؛ عباس بیابانی؛ محمدرضا عامریان
200,000
گیاه شناسی د.تبریز
هوشنگ نصرتی
500,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
توالی یابی DNA روش ها و کاربردها ، فهمیده ، د.زابل
لیلا فهمیده؛ آنجانا مونشی؛ احسانه خدادادی
200,000
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج2،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
محمد کافی؛ تایزو زایگر؛ اسکندر زند؛ بهنام کامکار
320,000
تغذیه گیاهان،داشادی،بابایی نژاد،مرزدانش
مختار داشادی؛ تیمور بابایی نژاد
150,000
فیزیولوژی بذر،جی.درک،توکل افشاری،د.تهران
جی.درک بیولی؛ رضا توکل افشاری؛ علی شایان فر؛ کنت جی.بردفورد؛ هنک دابلیو.ام.هیلهورست؛ هیرونونوگاکی
580,000
فیزیولوژی خواب و جوانه زنی بذر،قاسمی گلعذانی،د.تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعید قاسمی
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه