موضوعات: 580-علوم گیاهی
تعداد عنوان ها: 221
اختلالات عناصر غذائی در گیاهان زینتی و غیر مثمر ، برگمان
عبدالرضا باقری؛ ورنر برگمان؛ احمد نظامی
13,500
اصول اصلاح نباتات،خدامباشی،د.شهرکرد
محمود خدامباشی؛ محمد ربیعی
130,000
اصول قارچ شناسی (ویراست 4)،صارمی،جهادمشهد
حسین صارمی؛ آلکسو پولوس؛ میمس؛ ابراهیم پیغامی؛ بمک ول؛ مقصود پژوهنده
97,000
اصول نوین کشت و پرورش زعفران،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ مریم انوری نصرت
140,000
اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی،اردکانی،د.تهران
آرویند. م. دوپته؛ محمدرضا اردکانی؛ مانوئل لیورا؛ اوژن رضانادور
73,000
اصول و مبانی کشت بافت گیاهی،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ سعید سیدهاشمی
150,000
اکوفیزیولوژی بذر،قاسمی گلعذانی،د.تبریز
کاظم قاسمی گلغذانی؛ افسانه چادر دوز جدی؛ جواد بخشی؛ منوچهر شیری جناقرد
100,000
اکوفیزیولوژی گیاهی 2جلدی،لمبرز،کوچکی،د.فردوسی
علیرضا کوچکی؛ لمبرز ؛ چاپین؛ اسکندر زند؛ پونز؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سعید رضاوصال
250,000
اکوفیزیولوژی گیاهی ، اردکانی،د.تهران
محمدرضا اردکانی؛ ژان کلود لکرک؛ فرهاد محبتی
58,000
اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک،سازگاری های موجودات زنده بیابانی،زهتابیان،د.تهران
غلامرضا زهتابیان؛ جی. ای. ویکنز؛ آیشام؛ احسان شهریاری؛ نورفولک؛ محمدرضا جوادی
46,000
اکوفیزیولوژی گیاهی،لارچر،سلطانی،جهاد مشهد
والتر لارچر؛ عوض کوچکی؛ افشین سلطانی؛ مهدی عزیزی
83,000
اکولوژی بذر ، تاج بخش،جهادارومیه
مهدی تاج بخش؛ مهدی قیاسی
35,000
اکولوژی بذر،تامپسون،افشاری،د.تهران
رضا توکل افشاری؛ مایکل فنر؛ منصور قربانپور؛ کن تامپسون؛ محسن بهشتیان مسگران؛ افراسیاب راهنما قهفرخی
120,000
اکولوژی تکاملی اثرات متقابل گیاه-گیاه ، دامگارد، اسمعیلی، د.گنبد
مجید محمد اسمعیلی؛ کریستین دامگارد؛ مهدی تیموری یانسری؛ رضا کاوندی
35,000
اکولوژی علفهای هرز (کاربردهای مدیریتی) ، زند،جهادمشهد
استفان رادوسویچ؛ اسکندر زند؛ جودی هالت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ عوض کوچکی؛ کلودیو گرسا
75,000
اکولوژی گیاهی:اتنوبوتانی و خاکشناسی،حیدری،حق شناس
مهدی حیدری؛ خدیجه حاتمی؛ سینا عطارروشن؛ مصطفی ادیب نژاد
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه