موضوعات: 550-زمین شناسی
تعداد عنوان ها: 502
هیدرولوژی ، شهبازی ، جهادامیرکبیر
مادان موهان داس؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ میمی داس سایکیا؛ داوود خدادادی دهکردی؛ اصلان اگدرنژاد
300,000
گوهرشناسی زمرد و الکساندریت روسی ، رضاقلی ، پازینه
کارل شمترز؛ زیبا رضاقلی؛ سیده فیروزه موسوی
450,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
محسن نصرآبادی؛ گارد ؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
مقدمه ای بر سنگ نفت ، نوراللهی ، تالاب
یونس نوراللهی؛ امیرحسین میرآبادی
280,000
مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی
محسن نصرآبادی؛ کورت هولوچر؛ شبنم حاجی قربانی
2,600,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
حسین یوسفی؛ پائول میلان؛ آناکاتربنا فاور؛ ام البنین بذرافشان؛ آندره ماسی؛ مهدی بی نیاز
250,000
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
گراهام برادیل؛ زینب داودی؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
اینگرید استوبر؛ کمال سیاه چشم؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه ، حسنی ، دا.امیرکبیر
حسین حسنی؛ رودویجر مارس؛ آرش برجسته
270,000
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک ، سامانی ، د.تهران
علی اکبر نظری سامانی؛ اندرو گوودی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری؛ محسن فرزین
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه