موضوعات: 550-زمین شناسی
تعداد عنوان ها: 453
ابر شناسی ، عزیز اقلی ، حسینی
محمدعلی عزیز اقلی
60,000
آب و هواشناسی قدوسی پادینا
کوین سین؛ حسام قدوسی سید مهدی تقوی
250,000
آب و هوای کره زمین ج1، 94
هوشنگ قائمی؛ کیت بوشر
33,000
آتشفشان شناسی ، پور کاسب،د.چمران
هوشنگ پور کاسب؛ جی ام؛ باردینت چف
90,000
استریونت کاربردی،اجل لوئیان،جهاداصفهان
رسول اجل لوئیان؛ صفورا زمانی
85,000
اسناد و روش برای تفسیر نقشه ها (جغرافیا-زمین شناسی) ج1 ، رجائی،د.تبریز
آرشامبول ؛ عبدالحمید رجائی؛ لنفاف؛ وانی
100,000
آشنایی با فرآیندهای کانسارساز،نصر اصفهانی،د.آ.اصفهان
علی خان نصراصفهانی؛ عذرا جلالی
185,000
اصول بارورسازی ابرها،طالبی،د.یزد
علی طالبی؛ سمانه پورمحمدی
165,000
اصول زمین شناسی ایزوتوپی،فار،ولی زاده،د.شاهرود
محمدولی ولی زاده؛ گونتر فار؛ حبیب الله قاسمی؛ نزهت زمان نراقی؛ محمود صادقیان
420,000
اصول ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار،شارپ،بناب،فرهیختگان علوی
زکریا شارپ؛ حسین رحیم پوربناب؛ حسین میرنژاد؛ روشنک صنعی
90,000
اصول ژئوشیمی،میسون،فرید مر،د.شیراز
برایان میسون؛ فرید مر؛ کارلتون ب. مر؛ علی اصغر شرفی
250,000
اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی،مگنوس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ مگنوس ونگن؛ بیژن ملکی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه