موضوعات: 530-فیزیک
تعداد عنوان ها: 768
فیزیک در چند دقیقه ، فتاحی ، گوتنبرگ
جایلز اسپارو؛ حسن فتاحی؛ صفورا تنباکویی
330,000
اصول شیمی عمومی جلد1 سیلبربرگ  صادقی پارسافر  سعیدی
مجید میر محمد صادقی غلام عباس پارسا فر محمد رضا سعیدی؛ مارتین سیلبربرگ
550,000
المپیاد فیزیک ، وفایی ، گوتنبرگ
علیرضا وفایی؛ کمیته علمی المپیاد فیزیک
380,000
آموزش مبانی فیزیک 1 ویژه دانشجویان کارشناسی ، افشاری ، د.امیرکبیر
محمدجواد افشاری؛ حمیدرضا جلالی؛ ذبیح اله ذبیحی
450,000
فیزیک دانشگاهی ج1:مکانیک،زیمانسکی،صالحی،و13،دانش نگار
سیرز زیمانسکی؛ حسین صالحی؛ هیو.دی یانگ؛ حمیدرضا مشایخی؛ راجر ای.فریدمن؛ رامین صفائیان بلداجی
500,000
مبانی برق ، اسدآبادی
مهرداد مرتضوی اسدآبادی؛ حمیدرضا جوهری
60,000
مکانیک کوانتومی(مفاهیم و کاربردها)،زتیلی،اورعی،و2،نیازدانش
محمدبهتاج لجبینی؛ نورالدین زتیلی؛ نگار اورعی
800,000
مقدمه ای بر فیزیک هسته ای و ذرات ، میتال ، غلامزاده ، د.یزد
میتال ؛ لیلا غلامزاده؛ ورما؛ زهرا رضایی؛ گوپتا
280,000
میدان ها و امواج ، کشت کار ، د.امام خمینی
اصغر کشت کار؛ زهرا بهرامی
100,000
فیزیک عمومی 1،روزبهی،مهدوی فر،سروش دانش
احمدرضا روزبهی؛ مهدی مهدوی فر؛ محمدرضا روزبهی
245,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما(شاره و نوسان)،هالیدی،خوشبین خوش نظر،و10،نیاز
دیوید هالیدی؛ محمدرضا خوش بین خوش نظر؛ رابرت رزنیک؛ یرل واکر
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه