موضوعات: 520-��������
تعداد عنوان ها: 144
اساس ستاره شناسی ج 1 ، عدالتی،د.امام رضا
محمدتقی عدالتی؛ مایکل ا . سیدز
43,000
آشنایی با کیهان شناسی،نارلیکار،رهبر،مرکزنشر
منیژه رهبر؛ جیانت ویشنو نارلیکار
70,000
اطلس آسمان شب ، تیریون ، علیزاده غریب ، نیروی مسلح
حسین علیزاده غریب؛ ویل تیریون
50,000
اطلس فشرده آسمان،ذکاوت،حامی
فرهاد ذکاوت؛ راجر سینات
70,000
اطلس منظومه خورشیدی ، مور ، جعفری
پاتریک مور؛ عباس جعفری؛ گری هانت
35,000
بیوانفورماتیک(دادهپردازیزیستی) ،نقوی، د.تهران
محمدرضا نقوی؛ محمدعلی ملبوبی؛ سجاد رشیدی منفرد
200,000
پیدایش زمین ، تاریخ کره زمین 1 ، داهی
محمدرضا داهی؛ جکی بیلی؛ ماتیو لیلی
15,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه