موضوعات: 520-نجوم
تعداد عنوان ها: 146
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟ امانی
هوتن امانی؛ پل هاوارد فرامپتون
125,000
اساس ستاره شناسی ج 1 ، عدالتی،د.امام رضا
مایکل ا . سیدز؛ محمدتقی عدالتی
43,000
آشنایی با کیهان شناسی،نارلیکار،رهبر،مرکزنشر
جیانت ویشنو نارلیکار؛ منیژه رهبر
70,000
اطلس آسمان شب ، تیریون ، علیزاده غریب ، نیروی مسلح
حسین علیزاده غریب؛ ویل تیریون
50,000
اطلس فشرده آسمان،ذکاوت،حامی
راجر سینات؛ فرهاد ذکاوت
70,000
اطلس منظومه خورشیدی ، مور ، جعفری
عباس جعفری؛ پاتریک مور؛ گری هانت
35,000
بیوانفورماتیک(دادهپردازیزیستی) ،نقوی، د.تهران
محمدرضا نقوی؛ محمدعلی ملبوبی؛ سجاد رشیدی منفرد
200,000
پیدایش زمین ، تاریخ کره زمین 1 ، داهی
محمدرضا داهی؛ جکی بیلی؛ ماتیو لیلی
15,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه