موضوعات: 570-علوم زیستی
تعداد عنوان ها: 527
بیوانفورماتیک به زبان ساده با CD،میشل،مرادپور،خانه زیست شناسی
جین مایکل کلاوری؛ زهرا مرادپور؛ عبدالله قاسمیان؛ سدریک نوتردام
500,000
مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی ، هاپکینز ، ویراست4 ، احمدی ، د.تهران
ویلیام هاپکینز؛ علی احمدی؛ امید یونسی؛ نورمن هانر؛ پرویز احسان زاده؛ فرهاد جباری
1,000,000
مباحثی در بیو فیزیک سلول ، عطری دا تهران
ملیحه سادات عطری؛ علی اکبر صبوری
250,000
بیولوژی کمپبل ج2،خانه زیست شناسی
مصطفی پویان و دیگران؛ نیل ؛ کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
310,000
بیولوژی کمپبل ج5،خانه زیست شناسی
ریس ؛ خانه زیست شناسی؛ اوری ؛ کاین؛ واسرمن؛ مینورسکای؛ جکسون
290,000
زیست شناسی مولکولی سرطان،لورن،سمیعی،خانه زیست شناسی
علیرضا امیری نودیجه؛ لورن پکورینو؛ شهرام سمیعی؛ ملیحه داوری
450,000
اگرواکولوژی ، مارتین ، تدین ، د.شهرکرد
محمود رضا تدین -سعید نوروزی؛ کونراد مارتین -یو آخیم زاوئربورن
340,000
بیولوژی کمپبل ج1،خانه زیست شناسی
نیل کمپبل؛ مصطفی پویان و دیگران
230,000
بیولوژی کمپبل ج4،خانه زیست شناسی
خانه زیست شناسی؛ جین ریس و همکاران
570,000
سیماژنتیک ، مفاهیم ، روش ها وکاربردها ، ملکیان ، جهادمشهد
نیکو بالکنهول؛ منصوره ملکیان؛ رسول خسروی؛ ساموئل کاشمن؛ لستی وایت
340,000
رویان زایی و نمو بافت های بذر ، توکل افشار ، د.تهران
رضا توکل افشاری؛ ایمان نعمتی؛ سمیه قلی زاده
430,000
مقدمه ای بر ژنتیک حفاظت ، زمانی
فرانکهام ؛ وحید زمانی؛ نوبد زمانی؛ جاناتان بالو؛ بریسکو؛ سعید نادری؛ محمود قاسمپوری
370,000
ساختارهای اسیدهای نوکلئیک ، فرهادیان ، د.شهرکرد
بهزاد شارقی بروجنی؛ لیدا مومنی بروجنی؛ صادق فرهادیان؛ منصوره حسینی کوپائی؛ رضا عصاران دربان
310,000
بیوفیزیک برای زندگی ، سمسارها،خانه زیست
فرید سمسارها؛ مریم نیکخواه
500,000
زیست شناختی قندها (گلیکوبیولوژی) ،خداقلی، د.تهران
فریبا خداقلی؛ نغمه ستار احمدی؛ علی اکبر موسوی موحدی
170,000
آلودگی های محیط زیست ، علل ، مخاطرات و راهکارهای کاهش ، چوبکار ، جهادامیرکبیر
نسرین چوبکار؛ شاپور کاکولکی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ امیرمحمد امامی راد
200,000
واکسن های ماهیان ، آدامز ، طاهری میرقائد ، د.تهران
الکساندر آدامز؛ علی طاهری میرقائد؛ محمد مازندرانی؛ شفیق شفیعی
320,000
اکولوژی،اردکانی،د.تهران
محمدرضا اردکانی
240,000
تکامل ریختار گیاهی ، خرازیان ، دا.شهرکرد
نواز خرازیان؛ باربارا آمبروز؛ مایکل پوروگانان
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه