موضوعات: 570-علوم زیستی
تعداد عنوان ها: 509
اپی ژنتیک،امیری رودبار،س.جهادتهران
محمود امیری رودبار؛ وحید سلمانی؛ حمیده عادل دوست؛ معصومه صالح
155,000
اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی ، نیوتن ، کوچکی ، د.فردوسی
علیرضا کوچکی؛ پاول.سی.دی.نیوتن ؛ آر.آندریوکارن؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلی تبریزی؛ گرنت آر.ادواردز؛ پاسکال ا.نیکلاس؛ محمد خیرخواه؛ رضا میرزایی تالارپشتی
62,000
ارشد بیوشیمی،احسانی زنوز،بهمنی،پوران
عبدالوهاب احسانی زنوز؛ فرشته بهمنی
360,000
آرشیو سه دهه آزمون ارشد و دکتری بیوشیمی ج2(و4)،پاسالار، دیباگران
پروین پاسالار؛ پانته آ ایزدی؛ محبوبه مهربانی
210,000
از سلول های عصبی تا حافظه،شیخ زاده،د.تبریز
فرزام شیخ زاده؛ علی موافقی؛ الهام کریمی ثالث
70,000
آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی،گوهرریزی،جهادتهران
محمدعلی شیخ بیگ گوهرریزی؛ مصطفی ناصرترابی؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی
32,000
آزمایشگاه میکروب شناسی جلد1 ، کرمانشاهی،د.یزد
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محمدجواد کاظمی؛ مرضیه طاهرزاده
70,000
آزمایشهای میکروب شناسی عمومی ، گلبانگ،د.اصفهان
ناصر گلبانگ؛ تد آر . جانسون؛ کریستین ال . کیس
16,000
اساس زیست شناسی ملکولی ، افتخار
فاطمه افتخار بجستانی
12,000
اساس علم ژنتیک(اصول ژنتیک)(کلاسیک و مولکولی)،یزدی صمدی،د.تهران
بهمن یزدی صمدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی
320,000
آشنایی با ژنتیک حفاظت،بالو،رفیعی،جهاداصفهان
ریچارد فرانخام؛ فرجاد رفیعی؛ جاناتان بالو؛ عطااله شرفی؛ علی صادق سفیدمزگی؛ دیوید بریسکو؛ طرلان فرهوش
150,000
آشنایی با ژنتیک کمی،فالکونر،ولی زاده،مرکزنشر
مصطفی ولی زاده؛ د . س . فالکونر؛ محمد مقدم
230,000
آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت1،فرانکلین،ابوکاظمی ،نوپردازان
فرانکلین ؛ محمدابراهیم ابوکاظمی؛ میور ؛ محمدرضا کلاه چی؛ اسکات؛ ویلکاکس ؛ یتس
240,000
آشنایی با گل ها و گلدهی،برداشتی تلفیقی،حاتم زاده،د.گیلان
ب. ج. گلوور؛ عبدالله حاتم زاده؛ راضیه اکبری
100,000
اصول آمار زیستی ج1،روسنر،عمیدی،مرکزنشر
برنارد روسنر؛ علی عمیدی
250,000
اصول آمار زیستی ج 2 ، روسنر ، عمیدی،مرکزنشر
برنارد روسنر؛ علی عمیدی
27,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه