موضوعات: 570-علوم زیستی
تعداد عنوان ها: 531
ساختارهای اسیدهای نوکلئیک ، فرهادیان ، د.شهرکرد
بهزاد شارقی بروجنی؛ لیدا مومنی بروجنی؛ صادق فرهادیان؛ منصوره حسینی کوپائی؛ رضا عصاران دربان
310,000
زیست شناسی مولکولی سرطان،لورن،سمیعی،خانه زیست شناسی
لورن پکورینو؛ علیرضا امیری نودیجه؛ شهرام سمیعی؛ ملیحه داوری
450,000
مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی ، هاپکینز ، ویراست4 ، احمدی ، د.تهران
ویلیام هاپکینز؛ علی احمدی؛ نورمن هانر؛ امید یونسی؛ پرویز احسان زاده؛ فرهاد جباری
1,000,000
اگرواکولوژی ، مارتین ، تدین ، د.شهرکرد
محمود رضا تدین -سعید نوروزی؛ کونراد مارتین -یو آخیم زاوئربورن
340,000
میکروب شناسی عمومی ، مهرابیان ، آییژ
صدیقه مهرابیان؛ مهدی منوچهری؛ سروش شهریارحسامی
200,000
بیولوژی کمپبل ج2،خانه زیست شناسی
مصطفی پویان و دیگران؛ نیل ؛ کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
310,000
رویان زایی و نمو بافت های بذر ، توکل افشار ، د.تهران
رضا توکل افشاری؛ ایمان نعمتی؛ سمیه قلی زاده
430,000
زیست شناختی قندها (گلیکوبیولوژی) ،خداقلی، د.تهران
فریبا خداقلی؛ نغمه ستار احمدی؛ علی اکبر موسوی موحدی
170,000
آلودگی های محیط زیست ، علل ، مخاطرات و راهکارهای کاهش ، چوبکار ، جهادامیرکبیر
نسرین چوبکار؛ شاپور کاکولکی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ امیرمحمد امامی راد
200,000
بیولوژی کمپبل ج5،خانه زیست شناسی
ریس ؛ خانه زیست شناسی؛ اوری ؛ کاین؛ واسرمن؛ مینورسکای؛ جکسون
290,000
بیوفیزیک برای زندگی ، سمسارها،خانه زیست
فرید سمسارها؛ مریم نیکخواه
500,000
سیماژنتیک ، مفاهیم ، روش ها وکاربردها ، ملکیان ، جهادمشهد
منصوره ملکیان؛ نیکو بالکنهول؛ رسول خسروی؛ ساموئل کاشمن؛ لستی وایت
340,000
بیولوژی کمپبل ج4،خانه زیست شناسی
خانه زیست شناسی؛ جین ریس و همکاران
570,000
بیوانفورماتیک به زبان ساده با CD،میشل،مرادپور،خانه زیست شناسی
جین مایکل کلاوری؛ زهرا مرادپور؛ عبدالله قاسمیان؛ سدریک نوتردام
500,000
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج1،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
تایز زایگر؛ محمد کافی؛ بهنام کامکار؛ مولر مورفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مجید جامی الاحمدی
680,000
بیولوژی کمپبل ج1،خانه زیست شناسی
نیل کمپبل؛ مصطفی پویان و دیگران
230,000
مباحثی در بیو فیزیک سلول ، عطری دا تهران
ملیحه سادات عطری؛ علی اکبر صبوری
250,000
مقدمه ای بر ژنتیک حفاظت ، زمانی
فرانکهام ؛ وحید زمانی؛ جاناتان بالو؛ نوبد زمانی؛ بریسکو؛ سعید نادری؛ محمود قاسمپوری
370,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه